Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i l'experiència de navegació. Si continua navegant, accepta de manera expressa l'ús d'aquestes cookies. Pot obtenir més informació a la nostra pàgina Política de cookies
902 344 000
Assegurances Catalana Occident

Salta al contingut principal

Estàs a:

Assegurances Catalana Occident, Assegurances de cotxe, llar, salut i vida

Tot, tot i tot per a tu i els teus.

EPSV

seguros de jubilacion

Estalvia impostos en la teva jubilació

Fiscalitat

Fiscalitat

Impost sobre la renda de les persones físiques

Àlaba, Biscaia i Guipúscoa

 • Amb Catalana Occident Previsió, EPSV rendibilitzaràs els teus estalvis mentre et beneficies d'importants avantatges fiscals

Fiscalitat de les aportacions

- No es podran reduir a partir de l’inici del període impositiu següent a trobar-se en situació de jubilació.

- No existeixen màxims legals d’aportacions anuals, si existeix un límit fiscal de reducció:

 • Límits Generals

  Els socis podran reduir-se les aportacions individuals realitzades por un import màxim de 5.000 euros. A demés l’empresa podrà efectuar aportacions a favor teu por import màxim de 8.000€ anuals i amb un límit conjunt de 12.000€ anuals.
 • Límits Específics

  Aportacions al cònjuge.
 • Els contribuents que el seu cònjuge no obtingui rendes a integrar en la part general de la base imposable o les obtingui en quantia inferior a 8.000 euros, podran reduir en la base imposable general las aportacions realitzades a favor d’aquest cònjuge, con el límit màxim de 2.400 euros.
 • Aportacions a favor de persones amb minusvalidesa
 • Aportacions a favor de discapacitats amb una minusvalidesa física o sensorial major o igual al 65% o psíquica major al 33% o, sigui el que sigui el seu grau, declarada judicialment: ells mateixos poden aportar 24.250,00. euros i els seus tutors o parents poden aportar 8.000,00. euros a l'any, amb el límit conjunt de 24.250,00.
 • Les aportacions que no s'hagin pogut deduir en la base imposable de l'exercici es podran compensar dins dels cinc exercicis següents, sempre que, juntament amb les aportacions corrents d'aquests exercicis, tinguin cabuda dins del límit anual.

Fiscalitat de les prestacions

 • La qualificació fiscal de les prestacions és la de rendiments del treball, i sobre aquestes s'ha d'aplicar en tot cas la retenció corresponent d'acord amb les taules de retenció de l'IRPF aprovades per cada Diputació Foral.
 • Capital
 • Si el cobrament és en forma de capital i si han transcorregut més de 2 anys des de la primera aportació (excepte invalidesa o dependència) s’integrarà als rendiments del treball el 60%, amb un màxim de 300.000€ i l’excés de 300.000€ s’integrarà al 100%.
 • Renda
 • Si el cobrament és en forma de renda no existeixen reduccions, per la qual cosa s'integra el 100% de la prestació percebuda anualment com a rendiment del treball.

Necessites ajuda?

Contacta amb nosaltres

902 344 000 Truca'm

24 hores al dia

Consulta altres telèfons

Busca una oficina que estigui a prop d'on estàs

Les Millors Solucions

Catalana Occident PATRIMONI, FI

Gestionem el teu estalvi-inversió

Catalana Occident Borsa Mundial, FI

Gestionem el teu estalvi-inversió

Unit Linked

Una assegurança de vida que val per cinc

Peu de pàgina

Assegurances Catalana Occident és una companyia del Grup Catalana Occident. Grup Catalana Occident 
 • Google 
 • Instagram 
 • Twitter 
 • Facebook 
 • Youtube 
 • LinkedIn 
 • Blogger