Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i l'experiència de navegació. Si continua navegant, accepta de manera expressa l'ús d'aquestes cookies. Pot obtenir més informació a la nostra pàgina Política de cookies
902 344 000
Assegurances Catalana Occident

Salta al contingut principal

Estàs a:

Assegurances Catalana Occident, Assegurances de cotxe, llar, salut i vida

Tot, tot i tot per a tu i els teus.

Plans de Pensions Individuals

seguro de jubilacion golf

Els nostres plans de pensions

Fiscalitat

Ingressos per a la teva jubilació i estalvi para avui

 • Els plans de pensions són el producte de previsió per excel•lència, amb el millor tractament fiscal. El partícip decideix les quantitats a aportar, que no podran ser superiors a 8.000 euros, màxim legal permès.

Fiscalitat de les aportacions

 • Les aportacions redueixen la base imposable de l'IRPF, amb el límit del 30% de la suma de rendiments nets del treball i activitats econòmiques percebudes individualment sempre que al final no resulti una base liquidable negativa. En aquest cas es podrà utilitzar aquest excés per reduir la base imposable dels cinc anys següents amb el mateix límit.

Aportacions al cònjuge

 • Els contribuents el cònjuge dels quals no obtingui rendes a integrar en la part general de la base imposable o les obtingui en quantia inferior a 8.000 euros, podran reduir a la base imposable general les aportacions realitzades a favor d'aquest cònjuge, amb el límit màxim de 2.500 euros

Aportacions a favor de persones amb minusvalidesa

 • Les aportacions anuals màximes realitzades a favor d'una persona amb minusvalidesa, incloent les seves pròpies aportacions, no podran depassar la quantitat de 24.250 euros. Les aportacions anuals màximes realitzades per cada partícip a favor de persones amb minusvalidesa lligades per relació de parentiu no podran depassar la quantitat de 10.000 euros

Fiscalitat de les aportacions

 • Tota prestació d'un pla de pensions , independentment de la causa de la percepció o de la persona que ho percebi, té la qualificació de rendiment de treball subjecte a l'IRPF. La prestació per jubilació, invalidesa, defunció, dependència, malaltia greu, atur de llarga durada o per disposició de les aportacions realitzades amb almenys 10 anys d'antiguitat, té per tant el mateix tractament fiscal. La prestació (íntegra) es qualifica com a rendiment del treball. En termes generals podem dir que independentment de la forma de cobrament triada, el beneficiari d'un pla de pensions haurà de declarar com a rendiment del treball en l'IRPF l'import que percebi en cada exercici per aquest concepte.

Capital

Reducció per aportacions fetes abans d'1/1/2007

 • No obstant el comentat en els paràgrafs anteriors, l'actual normativa recull la possibilitat d'aplicar-se una reducció del 40% únicament sobre la part de la prestació corresponent a aportacions efectuades abans de l’1/1/2007, sempre que es compleixi:

  1.- Que el cobrament de la prestació sigui en forma de capital

  2.-S'ha de tenir en compte que si es té més d'un contracte, la reducció que correspongui solament s'aplicarà a les prestacions en forma de capital cobrades en un mateix exercici.

  Per a contingències esdevingudes a partir d'1 de gener de 2015 es permet l'aplicació de la reducció del 40% quan se sol•liciti el cobrament de la prestació en el mateix exercici en què esdevingui la contingència o en els dos següents. Si la contingència es va produir entre 2011 i 2014 tindrà els 8 anys següents des de la mateixa i si és anterior al 2011 tindrà de termini fins a l'any 2018

Renda

 • Si el cobrament és en forma de renda no existeixen reduccions, integrant-se per tant el 100% de la prestació percebuda anualment com a rendiment del treball.

Excepcions

 • Fiscalitat aplicable a tot el territori espanyol, excepte el País Basc i Navarra

Necessites ajuda?

Contacta amb nosaltres

902 344 000 Truca'm

24 hores al dia

Consulta altres telèfons

Busca una oficina que estigui a prop d'on estàs

Les Millors Solucions

Catalana Occident RENDA FIXA, CP, FI

Catalana Occident RENDA FIXA, CP, FI

Catalana Occident Borsa Espanyola, FI

Catalana Occident Borsa Espanyola, FI

Unit Linked

Una assegurança de vida que val per sis

Peu de pàgina

Assegurances Catalana Occident és una companyia del Grup Catalana Occident. Grup Catalana Occident 
 • Google 
 • Instagram 
 • Twitter 
 • Facebook 
 • Youtube 
 • LinkedIn 
 • Blogger