Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i l'experiència de navegació. Si continua navegant, accepta de manera expressa l'ús d'aquestes cookies. Pot obtenir més informació a la nostra pàgina Política de cookies
902 344 000
Assegurances Catalana Occident

Salta al contingut principal

Estàs a:

Assegurances Catalana Occident, Assegurances de cotxe, llar, salut i vida

Tot, tot i tot per a tu i els teus.

Catalana Occident Patrimoni, FI

inversion

El fruit de les teves inversions depèn de la cura que en tinguis avui

Rendibilitat

Rendibilitat

  • La rendibilitat d'aquest fons global, grup al qual pertany, pretén assolir uns rendiments superiors als tipus d'interès, intentant evitar moviments bruscos en el valor liquidatiu. D'aquesta manera, el fons obté les seves rendibilitats buscant oportunitats en actius de qualitat amb potencial de revaloració. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat.
  • Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Dades a 31/12/2015

DadesPeríode actual
(2º Trimestre 2016)
Període anterior
(2º Trimestre 2015)
Patrimoni18.341.422,7621.140.435,41
Nº participacions1.181.571,921.288.765,288
Nº partícips1.5831.564
Inversió mínima inicial (Euros)600 €600 €

Comportament del fons

Dades Generals
(Patrimoni V/L)
Patrimoni fi de període
(Milers d'EUR)
Valor liquidatiu fi del període
Període de l'informe18.34115,5229
201520.79215,9956
201417.25015,7315
201316.74515,0916

Individual rendibilitat
(% sense anualitzar)
RendibilitatRendibilitat índex referència
Acumulat any actual-2,96-
Últim Trimestre0,18-
Trimestre 1-3,13-
Trimestre 22,33-
Trimestre 3-4,71-
Any 20151,68
Any 20144,24
Any 20136,75-

Despeses
(% / Patrimoni Mitjà)
Rati total de despeses (iv)
Acumulat any actual 1,18
Últim Trimestre0,59
Trimestre 10,59
Trimestre 20,6
Trimestre 30,60
Any 20152,38
Any 20142,38
Any 20132,38

(iv) Inclou totes les despeses directes suportades en el període de referència:
comissió de gestió, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris, i resta de despeses de gestió corrent, en termes de percentatge sobre patrimoni mitjà del període.
(v) En el cas de fons / compartiments que inverteixen més d’un 10% del seu patrimoni en altres IIC aquesta ràtio inclou, de forma addicional a l’anterior, les despeses suportades indirectament, derivades d’aquestes inversions.

Rendibilitats extremes (i)Rendibilitat mínima (%)Rendibilitat màxima (%)
%Data%Data
Trimestre actual-4,1224-06-20161,6120-06-2016
Últim any-4,1224-06-20161,7211-03-2016
Últims 3 anys-2,9820-06-20132,3425-08-2015

(i) Només s'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la seva vocació inversora.
Es refereix a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius.
La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària.
Recordi que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només s'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.

Comissions aplicades

Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjàPercentatge (%)Base del Càlcul
Comissió anual de gestió2,25Patrimoni a valor efectiu
Comissió anual de dipositari0,10Patrimoni a valor efectiu

Evolució del valor liquidatiu últims 7 anys

Distribució de les inversions financeres, al tancament del període (30/06/2016):

Evolució del valor liquidatiu últims 7 anys

Necessites ajuda?

Contacta amb nosaltres

902 344 000 Truca'm

24 hores al dia

Consulta altres telèfons

Busca una oficina que estigui a prop d'on estàs

Les Millors Solucions

Plans de pensions individuals

El nostre pla de pensions individual

Universal Pla de Previsió Assegurat

Una assegurança flexible

PIAS

Pla Estalvi Sistemàtic

Peu de pàgina

Assegurances Catalana Occident és una companyia del Grup Catalana Occident. Grup Catalana Occident 
  • Google 
  • Instagram 
  • Twitter 
  • Facebook 
  • Youtube 
  • LinkedIn 
  • Blogger