Assegurança de mobilitat personal

Mobilitat personal

Assegurança Mobilitat personal

Moure't, de ben segur que et mous

En què consisteix l'assegurança Mobilitat personal?

Amb l'assegurança Mobilitat personal, estaràs protegit sempre que et moguis i independentment del mètode de transport que facis servir.

Protegeix tots els teus moviments

en una ciutat que es mou amb tu.

Quins en són els avantatges?

Mobilitat assegurada

Mentre et desplaces en: vehicle de lloguer o sharing, VMP,* transport públic, taxi o VTC* o com a vianant.

Riscos coberts

Cobreix els riscos als quals t'exposes quan et mous: Accidents, Responsabilitat civil, Danys materials, Assessoria jurídica, Pagament del servei de transport complementari en cas de sinistre i altres despeses.

Evita cobertures duplicades

No es duplicaran cobertures amb les assegurances dels mateixos proveïdors de mobilitat i, en cas d'encavalcament, es tractarà com una ampliació d'aquestes.

Fàcil de contractar

Ens adaptem a tu. Tria pagar quota mensual, trimestral, semestral o anual.

També cobrim el teu VMP*

Podràs afegir-hi el teu vehicle de mobilitat personal en cas que ho necessitis.

Serveis exclusius

Assessorament jurídic telefònic i Defensa i reclamació jurídica.

*VMP: Vehicle de mobilitat personal
*VTC: Vehicle de transport amb conductor
Assegurança mobilitat personal

Mètodes de transport inclosos

Entitats que cedeixen un vehicle mitjançant contracte sense xofer per una quantitat acordada de diners. No s'hi inclou el rènting.

Què cobreix l'Assegurança de mobilitat personal?

Danys corporals de l'assegurat com a conductor.

Resum de cobertures

Resum de cobertures
CoberturesLloguer i sharingVMP* en propietatVMP de sharingTransport públic, taxi i VTC*Vianant
Danys personals conductor/usuariInclòs Inclòs Inclòs Inclòs Inclòs
Responsabilitat civil del conductorNo Inclòs Inclòs Inclòs No Inclòs No Inclòs
Responsabilitat civil personalInclòs Inclòs Inclòs Inclòs Inclòs
Danys del vehicleInclòs*Inclòs Inclòs*No Inclòs No Inclòs
Robatori del vehicle i espoliacióInclòs*Inclòs Inclòs*No Inclòs No Inclòs
Incendi del vehicleInclòs*Inclòs Inclòs*No Inclòs No Inclòs
Assistència en carreteraInclòs*No Inclòs Inclòs*No Inclòs No Inclòs
Altres despeses reclamadesInclòs*No Inclòs Inclòs*No Inclòs No Inclòs
Servei de transport complementariInclòs Inclòs Inclòs Inclòs No Inclòs

Quins serveis ofereix aquesta assegurança?

Només per ser client d'Assegurances Catalana Occident, tens a la teva disposició els serveis de cortesia següents:

Preguntes freqüents

Es tracta d'un producte complementari per a l'usuari, no es duplicaran cobertures amb les de les assegurances dels mateixos proveïdors de mobilitat i, en cas d'encavalcament parcial, es tractarà com una ampliació d'aquestes.

Es tracta d'un producte paquetitzat que permet escollir entre dos tipus d'oferta segons si tenen VMP en propietat o no.

No queden cobertes les cobertures de l'assegurança obligatòria ni els treballadors en l'exercici de la seva professió (repartidors, etc.).

Sí, és possible assegurar més d'un vehicle de mobilitat personal en propietat a la mateixa pòlissa i no n'afecta el preu.

Vehicles de lloguer i/o sharing i vehicles de mobilitat personal (de propietat o no) com ara: patinets, bicicletes, hoverboards, segways i/o monocicles, independentment de si tenen motor elèctric o no.