Protecció jurídica comunitats

Assegurances de protecció i defensa jurídica

Comunitats

Un veí no paga? Reclamem

De què tracta l'Assegurança de protecció jurídica per a comunitats?

Amb l'Assegurança de protecció jurídica comunitats es rebran per endavant les despeses de la comunitat reclamades judicialment als propietaris per impagament. A més, la comunitat disposa d'un servei d'atenció jurídica cada dia de l'any, a l'hora que sigui.

Beneficis d'aquesta assegurança

L'advocat respon

Acudint al seu despatx o trucant-lo per telèfon, solucionarà els problemes o dubtes plantejats.

Reclamació

Per formular les demandes oportunes si determinats propietaris no abonen les despeses o hi ha un problema amb les obres que s'han realitzat.

Avançament de despeses

S'avancen els imports que s'han reclamat judicialment a propietaris per no pagar-los.

Servei les 24 h. del dia

Atenció personalitzada durant tot l'any per donar resposta a les preguntes plantejades.

Redacció i revisió de documents

Cal revisar els estatuts de la comunitat? Un equip expert ho fa per la comunitat.

Àmplia defensa de drets i interessos

Davant l'Administració, per contractes laborals, per incompliments contractuals i responsabilitat civil, entre d'altres.

Protecció jurídica comunitats

Cobertures modalitat bàsica

Un advocat solucionarà per telèfon o presencialment qualsevol tema judicial o extrajudicial que plantegi la comunitat. Cal fer una carta de reclamació a una empresa de reformes per unes obres mal executades? El servei de redacció i revisió de documents legals se n'encarregarà.

Cobertures modalitat completa

La comunitat té una citació judicial? Cal fer algun tràmit davant l'Administració? L'assegurança de protecció jurídica comunitats inclou atenció jurídica experta i també la redacció i la revisió de contractes, cartes de reclamació i documentació legal.  

Preguntes freqüents

  • Si els propietaris no paguen les quotes ni les derrames.
  • Quan la comunitat té problemes amb els edificis confrontants.
  • Existeixen problemes amb el contracte de manteniment de l'ascensor.
  • Davant dubtes amb els permisos d'obres, guals, etc.
  • Quan la comunitat ha rebut un requeriment de l'Ajuntament.
  • Si el president està involucrat en un procés penal que afecta la comunitat.
  • Quan un dels veïns de la comunitat no deixa accedir al seu habitatge per reparar un element comú.
  • Si l'empresa de servei de neteja no compleix amb el contracte signat.
  • Si un vehicle ha provocat danys a la façana de l'edifici per accident.

L'Assegurança de protecció jurídica per a comunitats completa incorpora més supòsits en situacions concretes que es poden produir i també ofereix millor defensa dels drets i les necessitats de la teva comunitat i els seus membres.