Universal AIELT

Assegurances d'estalvi

AIELT creixent, assegurança individual d'estalvi a llarg termini

Estalvia sense tributar

De què tracta el pla SIALP d'estalvi a llarg termini?

L'Assegurança AIELT creixent és una fórmula d'estalvi senzilla i adaptable a la capacitat de cada client, destinada a constituir un capital amb el qual aconseguir els teus objectius. A més, compta amb avantatges fiscals.

Avantatges d'aquesta assegurança

SIALP és l'alternativa perfecta perquè puguis estalviar un capital amb total seguretat, amb un termini llarg i còmode i amb avantatges fiscals en el moment del seu rescat.

Rendibilitat garantida y sense risc

Els teus diners creixeran cada dia gràcies a la rendibilitat garantida i, a més, comptaràs amb una rendibilitat addicional que s'anirà abonant gràcies a la teva permanència.

Avantatges fiscals

Tindràs beneficis fiscals en el moment del seu cobrament, sempre que es compleixin les condicions de durada i aportació màxima fixades per a aquesta modalitat.

Màxima flexibilitat

Modifica l'import a pagar i la freqüencia de pagament o traspassa el teu pla d'estalvis a llarg termini des d'altres entitats sense cap cost.

Liquiditat

Podràs disposar dels diners a partir del 1er any sense penalització.

Universal AIELT

Preguntes freqüents

SIALP és un producte de prima prevista que ofereix la possibilitat d'aportar primes suplementàries, sempre que no excedeixi per ambdós conceptes el límit anual permès de 5.000 €. 

Transcorregut un any, el prenedor podrà disposar dels diners invertits sense cap penalització.  

Podran fer-se traspassos de la pòlissa a partir de l'endemà en què aquesta prengui efecte. Els traspassos es permeten entre SIALP* i CIALP** (producte de similars característiques comercialitzat per bancs). 

* Assegurança individual d'estalvi a llarg termini. 

** Compte individual d'estalvi a llarg termini. 

Fiscalitat de l'AIELT

Els rendiments que s'han generat estan exempts de tributació quan els diners que s'aporten no superen els 5.000 euros a l'any durant tota la vida del contracte i, alhora, en el moment de la prestació, es té una antiguitat mínima de 5 anys i es percep en forma de capital. Si es rep la prestació abans dels 5 anys, el rendiment que es generi per l'estalvi es tributa com a rendiment del capital mobiliari. 

Rendibilitat del SIALP

A més de la rendibilitat que es garanteix cada trimestre, amb el SIALP podràs gaudir d'una rendibilitat creixent en el temps gràcies a la teva permanència.  

1 /6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de més risc.