Patrimoni fons

Assegurances d'estalvi

Fons elecció

Tu decideixes com estalviar

De què tracta aquest fons d'estalvi?

Amb Fons elecció podràs estalviar per al teu futur mentre disposes d'una assegurança amb les principals cobertures i serveis. Disposa d'absoluta llibertat per fer pagaments periòdics i aportacions suplementàries, i compta amb la millor informació a l'hora d'invertir.

Avantatges d'aquesta assegurança

Diversifica

Distribueix les quantitats entre els 7 fons a la teva disposició.

Totalment flexible

Realitza aportacions periòdiques i suplementàries quan vulguis i redistribueix la teva inversió entre els diferents fons mitjançant traspassos interns.

Informació constant

En el moment d'invertir tindràs un equip de professionals a la teva disposició que t'orientarà i t'oferirà la millor opció d'acord amb les teves necessitats.

Liquiditat

Podràs disposar dels teus diners a partir del primer any de contractació i sense penalització.

Patrimoni fons

Modalitats

S'inverteix en GCO curt termini, FI, núm. registre fons CNMV: 3669. Categoria de fons d'inversió. Dirigit a inversors que no volen córrer riscos. La cartera s'inverteix en títols de renda fixa nacional o internacional d'emissors públics o privats denominats en euros, amb una durada mitjana inferior a 24 mesos. El valor liquidatiu del fons no patirà cap mena de fluctuació important.  

Fiscalitat

Els rendiments reben la qualificació de rendiment del capital mobiliari i estan subjectes a una retenció del 19%.

Si la persona assegurada mor, les prestacions que es paguen al beneficiari tributen per l'impost sobre successions i donacions. La seva quantia pot disminuir en funció de la relació de parentiu entre prenedor i beneficiari.  

Rendibilitat

La inversió es realitza entre fons de Catalana Occident a elecció de la persona, tot i que posteriorment els fons escollits poden variar. No es garanteix un interès i el contracte es revalora en funció de la rendibilitat dels sis fons. Per tant, la persona que el contracta es fa càrrec del risc financer de la inversió.

Dades de rendibilitat

Plans Acumulada Interanual Històric
MERCADO MONETARIO EUROPEO 1,05 0,63 1,56
MIXTO SENIOR 5,13 3,21 1,93
RENTA FIJA EUROPEA 1,57 1,46 1,81
RENTA VARIABLE ESPAÑOLA 11,69 7,52 4,73
RENTA VARIABLE EUROPEA 18,83 11,85 - 1,33
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19,19 10,37 6,49