Patrimoni or premium

Assegurances d'estalvi

Assegurança Estalvi capital

Rendibilitat assegurada

En què consisteix l'assegurança Estalvi capital?

Amb l'assegurança Estalvi capital, et garantim el creixement segur dels teus estalvis i, alhora, tindràs els avantatges d'una assegurança de vida. Decideix la quantitat que hi vols aportar i l'horitzó de permanència, i gaudeix d'una liquiditat excel·lent.

Avantatges d'aquesta assegurança

Inversió de creixement continu

Gaudiràs d'una rendibilitat garantida fixa el 1r any i posteriorment s'actualitzarà cada 3 mesos.

Primes suplementàries

Amb possibilitat d'aportar quantitats extraordinàries.

Flexibilitat total

Ets tu qui decideix la quantitat que vols aportar, a partir dels 10.000 euros.

Liquiditat

Pots sol·licitar els teus estalvis a partir del tercer mes.

Modalitats de l'assegurança Estalvi Capital

Per a persones amb un perfil conservador que aposten per un estalvi ocasional fent aportacions suplementàries. Ofereix un tipus d'interès garantit durant un termini d'1 any i, un cop acabat aquest termini, el tipus d'interès es fixa trimestralment.

Estalvi capital

Perfil de risc / rendibilitat

Menor risc Més risc
123456
Rendiment habitualment menor Rendiment habitualment major

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de més risc.

Alertes sobre liquiditat

El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.

Patrimoni or premium

Fiscalitat

Els rendiments de l'assegurança Estalvi capital tributen com a rendiment del capital mobiliari i s'aplica un 19% de retenció en el moment del rescat dels valors garantits. Si la persona assegurada mor, les prestacions que rep el beneficiari tributen per l'impost sobre successions i donacions. Els impostos poden disminuir en funció de la relació de parentiu entre prenedor i beneficiari.   

Quins serveis ofereix aquesta assegurança?

Només per ser client d'Assegurances Catalana Occident, tens a la teva disposició els serveis de cortesia següents:

Per què contractar amb nosaltres la teva assegurança d'estalvi?

Atenció personalitzada

Els millors professionals

Personalitzat