Assegurança de responsabilitat civil caçadors

Responsabilitat civil

Assegurança Responsabilitat civil caça i pesca esportiva

El teu gos també

En què consisteix l'assegurança Responsabilitat civil caça i pesca esportiva?

Amb l'assegurança Responsabilitat civil caça i pesca esportiva, estàs cobert davant els possibles danys personals i materials mentre cacis per tret involuntari o pesquis. Disposes també de protecció jurídica i pots afegir cobertures opcionals per a més seguretat.

Quins avantatges té?

Protecció jurídica

Inclou defensa penal i reclamació de danys.

Fracciona el pagament

En diferents rebuts.

Danys a tercers

Per arma de foc i gossos durant la pràctica de caça.

Assegurança voluntària

Pots incorporar-la per cobrir els danys materials.

Assegurança de responsabilitat civil caçadors

Cobertures

Responsabilitat civil derivada dels danys personals i materials en la pràctica de l'exercici de la caça, per tret involuntari. 

Preguntes freqüents

L'assegurança Responsabilitat civil caça i pesca esportiva ofereix protecció per a aquells que desenvolupin activitats de caça. Aporta tranquil·litat davant els danys ocasionats a tercers per armes de foc i gossos durant la pràctica de l'exercici de la caça. Inclou defensa penal i reclamació de danys. 

Sí, és una assegurança obligatòria per al desenvolupament d'activitats de caça pels danys personals, materials o perjudicis econòmics derivats d'aquests danys. 

L'assegurança Responsabilitat civil caça i pesca esportiva inclou els danys materials ocasionats a tercers per armes de foc o gossos utilitzats durant el desenvolupament de la caça.

 

Els ocasionats per un tret involuntari de l'arma utilitzada per caçar.

Els danys que s'ocasionin en el temps de descans, en els límits del vedat de caça, i s'estigui practicant la caça.

Els causats pels gossos utilitzats per caçar i sempre que s'utilitzin en espais i en períodes habilitats per a la pràctica de la caça.

Les cobertures opcionals que es poden incloure en una assegurança Responsabilitat civil caça i pesca esportiva són la pesca en superfície, mort i invalidesa permanent, robatori i danys d'armes de caça, danys al gos de caça, defensa penal i reclamacions de danys i assessorament i servei telefònic de consultes.  

Es poden assegurar fins a un màxim de dos gossos, sense importar la raça i la perillositat associada a la mateixa.