Avís legal

Identificació de l'empresa

La informació continguda en aquestes pàgines web fa referència als serveis oferts per Assegurances Catalana Occident SA d'Assegurances i Reassegurances, NIF A-28119220 (d’ara endavant Assegurances Catalana Occident), amb domicili social a Paseo de la Castellana nº4 28046 (Madrid) i inscrita al Registre d'Entitats Asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0468. 

Objecte del web

Les pàgines contingudes en el Web tenen per objecte facilitar el coneixement pel públic en general d'Assegurances Catalana Occident, de les activitats que fa i dels serveis que presta. Assegurances Catalana Occident es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avisar, modificacions de la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d'aquesta

Condicions d'accés i disponibilitat

L'accés als continguts d'aquest Web té caràcter gratuït per a tots els Usuaris, i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l'Usuari. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, llevat de les interrupcions requerides per al manteniment i millora del sistema.

Sense perjudici de l'assenyalat anteriorment, l'operativa relativa a l'apartat d'"Accés Restringit" es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les Condicions Generals. Aquestes condicions particulars es recullen en el contracte d'accés a aquest servei, que s'entrega al client abans de l'activació d'aquest. L'usuari accepta que en prémer en els enllaços (links) que el dirigeixin a Webs de terceres empreses deixa de navegar per Assegurances Catalana Occident, exonerant a Assegurances Catalana Occident, de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici en la contractació amb les terceres empreses. L'usuari deixa de navegar per Assegurances Catalana Occident, quan en el Web enllaçat no aparegui la marca Assegurances Catalana Occident, i l'adreça o nom de domini no contingui la denominació Assegurances Catalana Occident. Correu electrònic de contacte: dac@catalanaoccidente.com

Exoneració de responsabilitats

  1. Per ús indegut: En accedir a aquest Web s'accepta que Assegurances Catalana Occident no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d'aquest accés o ús de la informació d'aquest Web o per l'accés a unes altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquest Web.
  2. Per continguts de tercers: El web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquestes pàgines web. Assegurances Catalana Occident no respondrà o garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d'aquests enllaços d'hipertext.
  3. Per errades tecnològiques alienes o pròpies: Assegurances Catalana Occident no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema elegit (xarxa telefònica, Internet, etc.), motivades per causes alienes a Assegurances Catalana Occident, d'endarreriments o bloquejos en l'ús del sistema elegit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procesament de dades de l'empresa, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema elegit, fora del control d'Assegurances Catalana Occident. Així mateix, s'exonera a Assegurances Catalana Occident, de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir el Client com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per Assegurances Catalana Occident, sempre que procedeixi de fonts alienes al mateix.

Propietat intel·lectual

El Copyright del material contingut en aquest Web és propietat d'Assegurances Catalana Occident, llevat d'aquells que pertanyin a les seves empreses col·laboradores amb les què existeixi signat el corresponent contracte. L'accés gratuït no implica uns altres drets o una altra llicència per a la seva reproducció i/o distribució sense l'autorització expressa d'Assegurances Catalana Occident. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, bàners, continguts, programari i els seus diferents codis font i objecte i altres elements integradors d'aquest Web estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual i tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desassemblatge no autoritzat del codi font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de quantes accions judicials corresponguin en dret. En el cas de dissenys o gràfics que apareguin en aquest Web que siguin de titularitat d'empreses o entitats col·laboradores d'Assegurances Catalana Occident, seran també d'aplicació aquestes condicions i protecció, llevat consentiment exprés i escrit de tals empreses o entitats.

Protecció de dades personals

La informació relativa a aquesta matèria es troba publicada a l'apartat de Política de Privacitat d'aquesta mateixa web oficial, situat al costat d'aquest Avís Legal.

LSSICE: Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic

Assegurances Catalana Occident es compromet a complir amb les obligacions derivades de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En compliment del que estableix l'article 10 de l'esmentada llei, se'ls informa de les següents dades d'identificació: Assegurances Catalana Occident, NIF A-28119220

El nom del domini www.seguroscatalanaoccidente.com va ser inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, a nom d'Assegurances Catalana Occident SA d'Assegurances i Reassegurances, Tom 31632, Foli 153, Full B-194438, Inscripció 269. Per posar-se en contacte amb nosaltres, els facilitem l'adreça següent de correu electrònic: dac@catalanaoccidente.com

Període mitjà de pagament de proveïdors

De conformitat amb el que preveu la Disposició Addicional 3a de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la Societat té un període mitjà de pagament als seus proveïdors de 18 dies, és a dir, inferior al termini màxim legal de pagament

Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, tant el Client com Assegurances Catalana Occident amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i tribunals de Barcelona.