promoció traspassos plans de pensions

Un pla a mida i amb regal

De l'1 d'octubre al 31 de desembre de 2022

Un pla a mida i amb regal

De l'1 d'octubre al 31 de desembre de 2022, els traspassos als nostres plans de pensions i pla de previsió assegurat porten premis.

Bases de la campanya

L'edat límit dels clients per beneficiar-se de la promoció ha de ser de com a màxim de 64 anys.

Els traspassos hauran de ser d'un import igual o superior a 5.000 €.

La data vinculant serà la de la sol·licitud del traspàs, i no la de l'ingrés al producte.

Els traspassos interns entre plans del Grup Catalana Occident estan exclosos de la campanya.

La campanya s'aplica als plans següents: GCO Pensions mixt fix, GCO Pensions mixt variable, GCO Pensions renda variable, GCO Pensions col·lectiu i Pla de previsió assegurat (PPA).

Emporta't aquests regals en funció del total de l'import traspassat

Regals traspàs plans de pensions
Regal traspàs plans de pensions

En compliment amb la legislació vigent, tots aquests regals estan subjectes a la retenció fiscal corresponent.

El valor d'aquests regals* és: entre 5.000 i 24.999 € = regal valorat en 150 €. A partir de 25.000 € = regal valorat en 300 €.

*Cada client podrà optar a un únic regal segons l'import de la suma de traspassos realitzats, excepte en el tram 3, que podrà optar a dos regals.

El partícip es compromet a mantenir els traspassos per un període mínim de tres anys. En cas que se sol·liciti un traspàs total o parcial, o bé una prestació, s'haurà de fer la devolució de l'import de l'obsequi, inclosa la retenció per IRPF que se li hagués practicat al seu dia.

Consulta les bases i les condicions de contractació.


 

GCO Gestora de Pensiones, EGFP, S.A. (entitat gestora).
Assegurances Catalana Occident, S.A. d'Assegurances i Reassegurances (entitat comercialitzadora i asseguradora).
BBVA, S.A. (entitat dipositària).