Declaració amistosa

Declaració amistosa d'accident

Agilitza els tràmits

Com fer una declaració amistosa d'accident?

Si pateixes un accident, utilitzar la declaració amistosa agilitzarà els tràmits entre les entitats asseguradores i minimitzarà la possibilitat de conflicte o discrepància en la determinació de la responsabilitat de l'accident.

Segueix les instruccions d'emplenament:

Figuren en la mateixa declaració amistosa. Els apartats d'emplenament imprescindibles són:

Data de l'accident

Asseguradora

Lloc

Punt de xoc inicial

Víctimes

Circumstàncies

Assegurat

Croquis de l'accident

Prova

Preguntes freqüents

A la declaració no s'ha de modificar cap dada. Qualsevol alteració al que s'hi ha indicat, s'haurà de notificar a la companyia, al servei d'atenció al client o al teu mediador.

És molt important indicar l'existència de lesionats, encara que no siguin de gravetat, en la declaració amistosa d'accidents.

En el cas que els ferits siguin de gravetat, truca als serveis d'emergència o a la policia.  

Quan hagin intervingut els serveis d'emergència (serveis d'emergència, cossos policials, etc.) indica-ho a la declaració.

Serà important conèixer el cos de seguretat que intervé en l'accident i el número d'informe atestat. Les dades dels agents no són necessàries, ja que en el número d'atestat es podrà localitzar aquesta informació si fos necessària.

Si són diversos vehicles els intervinents en el sinistre, intenta que constin les dades de tots els vehicles afectats (matrícula, conductor, asseguradora).

A vegades es generen diverses declaracions d'accident, segons l'ordre de les col·lisions, en aquest cas, és molt important aportar documentació de totes les declaracions efectuades (mitjançant fotografies, còpies…)