Compte client

Compte client

Compte client

Estalvia agrupant les teves assegurances

Què és el Compte client?

El Compte client és un producte d'estalvi garantit exclusiu per a clients que et permet obtenir rendibilitat dels estalvis des del primer dia. A més, podràs agrupar tots els productes contractats en un de sol amb interessants avantatges econòmics.

Quins són els avantatges d'aquesta assegurança?

Aprofites els avantatges d'unir les teves assegurances en una de sola. Podràs tenir un major control de gestió dels teus productes contractats, així com en el pagament de les quotes.

Et regalem la primera mensualitat

A partir d'ara si agrupes les teves pòlisses en el Compte client et regalem la primera mensualitat d'aquelles pòlisses que agrupis.

Rendibilitat assegurada

La rendibilitat d'aquesta assegurança s'estableix a partir del primer euro, i a partir de 2 o més assegurances agrupades obtindràs una major rendibilitat.

Primes suplementàries

Amb possibilitat d'aportar quantitats extraordinàries i beneficiar-se de l'atractiva rendibilitat del producte i l'extrarendibilitat per agrupació de pòlisses.

Liquiditat

A partir del tercer mes de vigència disposaràs de liquiditat al Compte client.

Totes les teves assegurances en una

Podràs agrupar les diferents assegurances que tinguis, incloses les assegurances de qualsevol membre de la teva unitat familiar.

Màxima comoditat

En produir-se l'agrupació de les teves assegurances, també s'uneix el mètode de pagament, de manera que només hauràs d'abonar un únic rebut.

Avantatges econòmics

Si reuneixes tots els productes, la quota total de les teves assegurances es veurà reduïda.

Alertes sobre liquiditat

El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.

1 /6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de més risc.

Alertes sobre liquiditat

El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.

Compte client

Fiscalitat

Els rendiments de les assegurances de vida tributen com a rendiment del capital mobiliari i tenen una retenció del 19% quan es rescaten els valors garantits. 

En cas de defunció de l'assegurat, les prestacions que es paguen al beneficiari tributen per l'impost de successions i donacions. L'import a percebre variarà en funció del grau de parentesc que existeixi entre el prenedor de l'assegurança i el beneficiari. 

Rendibilitat

Rendibilitat del 0,35 % (*) anual que pot incrementar-se un 0,10% anual si agrupes 2 o més pòlisses. 

(*) Taxa vigent a 01.07.2021 per a nova contractació.

Aquesta extrarendibilitat s'aplicarà fins a un màxim de 50.000 € de valor garantit.

Quins serveis ofereix aquesta assegurança?

Només per ser client d'Assegurances Catalana Occident, tens a la teva disposició els serveis de cortesia següents:

Preguntes freqüents

Pots agrupar les assegurances de Cotxe, Salut, Família llar, Decessos, Vida protecció, Protecció jurídica familiar, Embarcacions, Responsabilitat privada i immobles, i Accidents individual.