Defensa del client

A l'efecte d'impulsar i aconseguir una constant millora en la qualitat del servei a prestar als clients, així com per adaptar-se als requeriments de l'Ordre ECO 734/04 sobre els Departaments i Serveis d'Atenció al Client i Defensor del Client de les Entitats financeres, les Entitats del Grup Catalana Occident s'han proveït d'un Departament d'Atenció al Client i, a més, compten amb un Defensor del Client, del Partícip i de l'Associat per atendre les queixes i reclamacions plantejades pels seus clients, assegurats i partícips.

Qualsevol reclamació o queixa podrà presentar-se davant d'aquest Departament d'Atenció al Client, de la forma establerta en el Reglament per a la Defensa del Client (apartat “Més informació”), recomanant amb caràcter previ la seva consulta, en especial els articles 2n i 3r sobre les respectives competències del Departament d'Atenció al Client i el Defensor del Client, del Partícip, i de l'Associat, així com del capítol II “Procediment per a la tramitació de les queixes i reclamacions".

El titular del Departament d'Atenció al Client és el Sr. Albert Viñolas Martínez, director de Qualitat de Servei i de Defensa del Client del Grup Catalana Occident.

Les seves dades de contacte són:

E-mail: Defensa.Cliente.GCO@grupocatalanaoccidente.com
Av. Alcalde Barnils, 63
08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 900.102.978                         

Per la seva banda, el Defensor del Client, del Partícip, i de l'Associat és el Sr. Miquel Roca Junyent, prestigiós advocat i una de les persones que va participar en l'elaboració del text de la Constitució Espanyola de 1978.

En cas de disconformitat amb la resolució emesa, sent necessària la prèvia presentació de la queixa o reclamació davant l'esmentat Departament d'Atenció al Client, el client pot adreçar-se al corresponent Òrgan Supervisor competent en cada cas assenyalat seguidament i emplenar els formularis corresponents habilitats a aquest efecte, els quals es troben a la seva disposició a l'apartat "Més informació":

  • Entitats Asseguradores del Grup i GCO Gestora de Pensiones, EGFP, S.A. => DGSFP.
  • Bilbao Hipotecaria Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. => Banco de España
  • Grup Catalana Occident Gestió d'Actius SA, SGIIC i Catalana Occident Capital Agència de Valors, S.A.U. => CNMV
  • GCO Previsión EPSV Individual=> Govern Basc