Defensa del client

A l'efecte d'impulsar i aconseguir una millora constant en la qualitat del servei que es presta a clients, assegurats i partícips, Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros s'ha proveït d'un Departament d'Atenció al Client i, a més, ha procedit a nomenar un defensor del client i partícip.

Així mateix, Catalana Occidente Capital, Agencia de Valores, S.A., participada en la seva totalitat per Seguros Catalana Occidente S.A. de Seguros y Reaseguros, es troba adherida, en matèria de reclamacions, a l'anterior Departament d'Atenció al Client i, per tant, està sotmesa al que estableix el Reglament Intern per a la Defensa del Client d'aquesta entitat.

El titular del Departament d'Atenció al Client (DAC) de les entitats indicades és Albert Viñolas Martínez. Les seves dades de contacte són:

Avda. Alcalde Barnils, 63

08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

E-mail: dac@catalanaoccidente.com

Tel.: 900.102.978                                                       

Per part seva, el defensor del client i del partícip de Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros és Miquel Roca Junyent, prestigiós advocat i una de les persones que va participar en l'elaboració del text de la Constitució espanyola de 1978. Poden adreçar-se a ell, en els termes previstos en el Reglament Intern per a la Defensa del Client, a l'apartat 101 - CP 08171, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Recomanem, abans d'interposar qualsevol reclamació, consultar el Reglament Intern per a la Defensa del Client (PDF); en especial, l'article "Article 4t. El defensor del client. Configuració i competències.".

En cas de disconformitat amb la resolució del servei d'atenció al client de l'entitat / defensor del client, pot adreçar-se al servei de reclamacions de la DGSFP i CNMV (en el cas de Catalana Occidente Capital Agencia de Valores, S.A.), els formularis dels quals es troben a continuació a l'apartat "Més informació".