Assegurança combinada empresa indústria

Assegurança combinada empresa indústria

Tot en un

De què tracta aquesta assegurança?

Amb l'Assegurança combinada empresa-indústria, les mitjanes i grans empreses disposen de totes les cobertures agrupades en un únic producte i a més poden personalitzar-les d'acord amb l'activitat que exerceixin. Compta també amb servei de reclamació i defensa jurídica.

Beneficis d'aquesta assegurança

A mida

Tant per a mitjanes com grans empreses.

En un únic producte

En el mateixa assegurança tindràs totes les cobertures necessàries.

Possibilitat d'ampliació

Pots millorar-la amb l'Assegurança d'avaria de maquinària i equips electrònics.

Informació de qualsevol empresa

Servei exclusiu a través d'Iberinform.

Servei de recuperació de deutes

És un servei en exclusiva a través d'Icollect.

Assegurança combinada empresa indústria

Cobertures

 • Danys materials per incendi, caiguda de llamp i explosió.
 • Danys elèctrics a centres de transformació, equips electrònics i/o màquines elèctriques.
 • Riscos extensius com ara actes de vandalisme o malintencionats, pluja, pedra, neu, inundació per trencament, desbordament, fum, impacte de vehicles terrestres.
 • Danys per aigua (inclosos despeses de localització i reparació).
 • Danys materials per robatori, espoliació i trencaments.
 • Danys materials i corporals causats a tercers, derivats de l'empresa i/o dels productes fabricats o comercialitzats.

Preguntes freqüents

Amb aquesta assegurança queden emparats els béns i interessos que siguin patrimoni propi de l'empresa. S'inclouen l'interès en les reformes i millores realitzades en els edificis propietat de tercers, sempre que tot això estigui directament relacionat amb l'actiu de producció o comercialització de l'activitat de l'empresa.

 • Edifici: Conjunt de construccions principals o accessòries i les seves instal·lacions fixes (aigua, gas electricitat, calefacció, refrigeració i altres de l'edifici). També té en compte els elements fixos de decoració i els murs de distribució.
 • Aixovar: Conjunt de béns mobles i béns professionals d'oficina, comerç o indústria, maquinària i instal·lacions, utillatges i eines de treball que siguin propis per raó de la professió o activitat assegurada (maquinària, mobiliari i instal·lacions).
 • Existències: Conjunt de matèries primeres, productes en procés de fabricació i acabats, embalatges, recanvis, accessoris, productes per a la venda i matèries auxiliars que siguin propis i necessaris per raó de l'activitat. Amb possibilitat de contractació d'assegurança flotant.

Les garanties amb franquícia d'aquesta assegurança que poden ser modificades, depenent de la capacitat econòmica la teva empresa, són les següents:

 • Incendi derivat de tasques de soldadures
 • Danys elèctrics
 • Riscos extensius
 • Danys per aigua Responsabilitat civil
 • Béns transportats
 • Danys al vehicle
 • Infidelitat d'empleats
 • Trencament de vidres
 • Responsabilitat civil de la càrrega
 • Avaria de maquinària
 • Maquinària autopropulsada
 • Equips electrònics
 • Tot risc dany material
 • Pèrdues conseqüencials

Per accedir al Servei d'assistència jurídica has de sol·licitar-ho mitjançant un comunicat de sinistre. Pots demanar-lo al teu mediador o mitjançant trucada telefònica al Servei d'Atenció al Client 902 344 000.

Si vols sol·licitar assessoria jurídica telefònica pots obtenir-la directament trucant al número 902 361 713.

Una vegada que hagis formalitzat la pòlissa, rebràs un correu electrònic amb l'adreça web i les claus d'accés per accedir a Iberinform. A partir d'aquest moment tens accés directe a aquest servei.

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Personalitzat

Protecció completa

A més d'una assegurança de vida, Assegurances Catalana Occident t'ofereix serveis exclusius per completar la teva protecció. 

Adaptabilitat