Assegurança multirisc pime

Assegurança multirisc pime

De professional a professional

De què tracta aquesta assegurança?

L'Assegurança multirisc PIME està dissenyada per adaptar-se a les particularitats de l'activitat i les possibles necessitats d'un negoci. A més, inclou múltiples cobertures per fer front als riscos més comuns.

Beneficis d'aquesta assegurança

Varietat de serveis

Assistència 24 h davant imprevistos, assistència informàtica en línia, defensa jurídica i informació sobre la situació econòmica d'altres empreses.

Personalitzat

Tant per a pimes amb activitats industrials, comercials o la combinació d'ambdues.

Sense franquícia

La majoria de cobertures poden contractar-se sense ella.

Altres beneficis

Valor de nou, marge sobre capital de mercaderies, revaloració automàtica, etc.

Assegurança multirisc pime

Cobertures

 • Incendi, explosió i caiguda de llamp.
 • Fenòmens atmosfèrics i altres danys materials (actes de vandalisme, inclemències meteorològiques, desbordaments, fum, impacte de vehicles, fuga de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis, etc.)
 • Danys per aigua (trencament de canonades, escapaments, etc.) i responsabilitat civil d'aigua.
 • Robatori i espoliació (mobiliari, equipament professional, mercaderies, etc.)
 • Danys elèctrics.
 • Equips ofimàtics.
 • Avaria de maquinària.
 • Béns refrigerats.
 • Trencament de miralls i vidres, rètols, sanitaris, taulells de cuina.
 • Vessament de líquids.
 • Honoraris de pèrit.
 • Tot risc danys materials.
 • Béns temporalment desplaçats.

Preguntes freqüents

És l'edifici o recinte on l'assegurat exerceix la seva activitat i comprèn els següents elements:

 • Estructurals i edifici: fonaments, estructures, parets, envans, terres, cobertes, sostres, vidres, persianes, annexos, patis, garatges, etc.
 • Instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, energia solar, climatització, sanitàries,
 • Sistemes de ventilació, parallamps, ascensors, muntacàrregues i ponts grua.
 • Revestiments: marbres, granits, falsos sostres, moquetes, pintura, miralls, rètols i anuncis lluminosos.
 • Servituds exteriors: fanals, murs o tanques de tancament, murs de contenció de terres, obres d'infraestructura, pavimentació exterior, tanques, reixes o similars, voreres, vials i carrers d'ús privat de l'establiment assegurat.
 • Jardins i instal·lacions esportives.

És el conjunt de béns que es troben a l'interior del recinte o local on es desenvolupa l'activitat assegurada. Són propis per raó de l'activitat i el prenedor o assegurat manté el títol de propietat o altres interessos assegurables.

Formen part del contingut:

 • El mobiliari, la maquinària i les instal·lacions no fixes.
 • Les mercaderies, els motllos, patrons i matrius.

Mitjançant pacte exprés poden incloure's els vehicles propietat de l'empresa mentre estiguin dins les dependències assegurades.

La cobertura per a pimes et permetrà protegir la responsabilitat personal i material durant el desenvolupament de la teva activitat empresarial davant danys a tercers.

Es tracta de les pèrdues derivades de la paralització d'una activitat empresarial ocasionades per qualsevol adversitat i que poden derivar en una reducció dels beneficis del negoci.

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Personalitzat

Protecció completa

Adaptabilitat