Assegurança multirisc pime industrial

Assegurança multirisc pime industrial

La teva indústria atesa les 24 hores

De què tracta aquesta assegurança?

L'Assegurança multirisc PIME industrial et permet tenir en un únic producte totes les cobertures que necessites per protegir la teva empresa i patrimoni davant imprevistos. A més comptes amb reclamació i defensa jurídica, entre altres serveis.

Beneficis d'aquesta assegurança

Per a qualsevol empresa

Tant petita com mitjana.

Tot en un

Les cobertures que cerques i necessites en una única pòlissa.

Serveis addicionals

Protecció jurídica, accés a informes econòmics d'altres empreses, etc.

Responsabilitat civil

Estaràs assistit davant danys a tercers.

Altres beneficis

Valor de nou, marge sobre capital de mercaderies, revaloració automàtica, etc.

Assegurança multirisc pime industrial

Cobertures

 • Incendi, explosió i caiguda de llamp.
 • Fenòmens atmosfèrics i altres danys materials (actes de vandalisme, inclemències meteorològiques, desbordaments, fum, impacte de vehicles, fuga de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis, etc.)
 • Danys per aigua (trencament de canonades, escapaments, etc.) i responsabilitat civil d'aigua.
 • Robatori i espoliació (mobiliari, equipament professional, mercaderies, etc.)
 • Danys elèctrics.
 • Equips ofimàtics
 • Avaria de maquinària.
 • Béns refrigerats
 • Trencament de miralls i vidres, rètols, sanitaris, taulells de cuina.
 • Vessament de líquids.
 • Honoraris de pèrit
 • Tot risc danys materials.
 • Béns temporalment desplaçats.

Preguntes freqüents

La finalitat d'aquesta assegurança és cobrir els béns i interessos que siguin patrimoni propi de l'empresa. Inclou les reformes i millores realitzades en els edificis propietat de tercers, sempre que estigui directament relacionat amb l'activitat de l'empresa.

 • L'edifici

Són les construccions principals o accessòries i les instal·lacions fixes (aigua, gas electricitat, calefacció, refrigeració i altres de l'edifici). També inclou els elements fixos de decoració i els murs de distribució.

 • L'aixovar (maquinària, mobiliari i instal·lacions)

Són els béns mobles i béns professionals d'oficina, comerç o indústria, maquinària i instal·lacions, utillatges i eines de treball que siguin propis per la naturalesa de la professió o activitat assegurada.

 • Les existències

Són les primeres matèries, productes en procés de fabricació i acabats, embalatges, recanvis, accessoris, productes per a la venda i materials auxiliars que siguin propis i necessaris per desenvolupar l'activitat. Hi ha la possibilitat de contractar l'assegurança flotant per declaracions o bé ja pactada per període en les condicions particulars de la pòlissa.

La responsabilitat civil de la nostra assegurança per a pimes té en compte la responsabilitat de l'empresa davant danys a tercers ocasionats durant el desenvolupament de l'activitat empresarial. Això inclou els danys personals dels treballadors durant l'acompliment de la seva feina.

Els béns que queden coberts en cas de sinistre són els que formen part de l'edifici, és a dir, les instal·lacions fixes, incloent-hi les obres d'urbanització, tanques, murs i tanques. Del mateixa manera s'hi inclou l'aixovar, és a dir, el conjunt de béns mobles i béns professionals de l'activitat assegurada i les existències que corresponen al conjunt de primeres matèries, productes en procés de fabricació i acabats, a més dels materials auxiliars, embalatges, recanvis i accessoris.

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Personalitzat

Protecció completa

A més d'una assegurança de vida, Assegurances Catalana Occident t'ofereix serveis exclusius per completar la teva protecció. 

Adaptabilitat