Assegurança multirisc pime industrial

Assegurances per a pimes

Assegurança multirisc pime industrial

La teva indústria atesa les 24 hores

En què consisteix l'assegurança pime industrial multirisc?

L'assegurança per a pime industrial està dissenyada perquè tinguis, en un únic producte, totes les cobertures i garanties que necessites per protegir la teva empresa i el teu patrimoni davant de qualsevol contratemps. A més, gaudiràs de serveis de reclamació i defensa jurídica o d'accés a informes econòmics d'altres empreses.

Avantatges d'aquesta assegurança

Hem ideat aquesta assegurança pime industrial perquè la teva empresa pugui tenir la protecció que necessita davant qualsevol imprevist.

Per a qualsevol empresa

Independentment de si es tracta d'una petita o mitjana empresa, la nostra assegurança protegirà la teva pime d'una manera eficaç tenint en compte les seves peculiaritats.

Tot en un

Per a una major comoditat, l'Assegurança multirisc pime industrial t'ofereix, en una única pòlissa, les cobertures que cerques i necessites perquè la teva empresa estigui protegida.

Serveis addicionals

Aquesta assegurança inclou, a més, diversos serveis addicionals, com ara protecció jurídica, despeses generals diàries i accés a informes econòmics d'altres empreses, entre d'altres.

Responsabilitat civil

Estaràs assistit davant els danys que pugui patir un tercer en l'exercici de la teva activitat empresarial, així com els dels teus treballadors.

Altres beneficis

A més de la revaloració automàtica, perquè sempre estiguis degudament protegit, aquesta assegurança inclou també valor de nou, marge sobre el capital de mercaderies, etc.

Assegurança multirisc pime industrial

Cobertures de l'assegurança

 • Incendi, explosió i caiguda de llamp.
 • Fenòmens atmosfèrics i altres danys materials (actes de vandalisme, inclemències meteorològiques, desbordaments, fum, impacte de vehicles, fuga de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis, etc.)
 • Danys per aigua (trencament de canonades, escapaments, etc.) i responsabilitat civil d'aigua.
 • Robatori i espoliació (mobiliari, equipament professional, mercaderies, etc.)
 • Danys elèctrics.
 • Equips ofimàtics
 • Avaria de maquinària.
 • Béns refrigerats
 • Trencament de miralls i vidres, rètols, sanitaris, taulells de cuina.
 • Vessament de líquids.
 • Honoraris de pèrit
 • Tot risc danys materials.
 • Béns temporalment desplaçats.

Preguntes freqüents

La finalitat d'aquesta assegurança és cobrir els béns i interessos que siguin patrimoni propi de l'empresa. Inclou les reformes i millores realitzades en els edificis propietat de tercers, sempre que estigui directament relacionat amb l'activitat de l'empresa.

 • L'edifici

Són les construccions principals o accessòries i les instal·lacions fixes (aigua, gas electricitat, calefacció, refrigeració i altres de l'edifici). També inclou els elements fixos de decoració i els murs de distribució.

 • L'aixovar (maquinària, mobiliari i instal·lacions)

Són els béns mobles i béns professionals d'oficina, comerç o indústria, maquinària i instal·lacions, utillatges i eines de treball que siguin propis per la naturalesa de la professió o activitat assegurada.

 • Les existències

Són les primeres matèries, productes en procés de fabricació i acabats, embalatges, recanvis, accessoris, productes per a la venda i materials auxiliars que siguin propis i necessaris per desenvolupar l'activitat. Hi ha la possibilitat de contractar l'assegurança flotant per declaracions o bé ja pactada per període en les condicions particulars de la pòlissa.

La responsabilitat civil de la nostra assegurança per a pimes té en compte la responsabilitat de l'empresa davant danys a tercers ocasionats durant el desenvolupament de l'activitat empresarial. Això inclou els danys personals dels treballadors durant l'acompliment de la seva feina.

Els béns que queden coberts en cas de sinistre són els que formen part de l'edifici, és a dir, les instal·lacions fixes, incloent-hi les obres d'urbanització, tanques, murs i tanques. Del mateixa manera s'hi inclou l'aixovar, és a dir, el conjunt de béns mobles i béns professionals de l'activitat assegurada i les existències que corresponen al conjunt de primeres matèries, productes en procés de fabricació i acabats, a més dels materials auxiliars, embalatges, recanvis i accessoris.

Per què contractar l'assegurança per a pimes amb Assegurances Catalana Occident?

Personalitzat

Contracta només les cobertures que necessites i adapta la teva assegurança per a pimes a les necessitats de la teva empresa.

Protecció completa

Gaudeix de la protecció més completa i no deixis que res no interrompi l'activitat diària del teu negoci.

Atenció personalitzada

El nostre equip d'assessors especialitzats et guiarà en el moment de la contractació i en la tramitació de qualsevol sinistre.