Assegurança de responsabilitat mediambiental

Responsabilitat civil mediambiental

Responsabilitat civil mediambiental

Compromís amb el nostre entorn

En què consisteix l'assegurança de responsabilitat mediambiental?

Amb l'assegurança de responsabilitat mediambiental, la teva empresa s'adaptarà als requisits legals de la llei 26/2007. A més, aquesta assegurança també cobreix les despeses de reparació dels recursos naturals danyats per la contaminació que la teva empresa pugui arribar a causar.

Avantatges d'aquesta assegurança

A més de cobrir l'imprescindible per complir amb la norma, l'Assegurança de responsabilitat mediambiental t'ofereix molt més per a la teva seguretat i la del teu entorn.

T'adaptes a la llei

La nostra Assegurança de responsabilitat mediambiental s'encarrega de la responsabilitat civil i mediambiental per contaminació i compleix els requisits de la llei 26/2007.

Cobertures optatives

A més de les cobertures obligatòries, podràs triar entre altres d'optatives, que faran que gaudeixis d'una protecció encara més gran.

Despeses de defensa cobertes

Les despeses de defensa originades pels procediments judicials que s'hagin d'iniciar també estaran inclosos a la nostra assegurança.

Assegurança de responsabilitat mediambiental

Cobertures de l'assegurança

És la contractació bàsica d'aquesta assegurança i pot emplenar-se amb les següents cobertures: 

 • Descontaminació del mateix sòl.
   
 • Dany mediambiental i amenaça imminent de dany mediambiental, que siguin directament atribuïbles a l'activitat assegurada i que es produeixin de forma accidental i aleatòria.
   
 • Costos de prevenció, disminució i reparació per prevenir una amenaça imminent de dany mediambiental.
   
 • El cost de les mesures de reparació complementària i compensatòria que siguin necessàries. 

Preguntes freqüents

Qualsevol persona (física o jurídica) està obligada a reparar un dany mediambiental causat, per això és aconsellable la contractació d'aquesta assegurança. Com exemple, detallem situacions reals:

 • Abocament accidental d'aigües residuals al curs d'un rierol.
 • Danys per contaminació a explotacions de tercers pròximes al risc assegurat (explotacions agrícoles, indústries, poblacions...).
 • Per una fuga accidental en un vehicle de transport de substàncies contaminants, incloent les despeses de neteja de l'abocament a la calçada.
 • Fuga de gasoil en dipòsit d'una comunitat de propietaris que ocasiona danys a confrontants i al nivell freàtic.

Sí, segons la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental és obligatòria la contractació d'una garantia de responsabilitat mediambiental (aval, constitució de fons “ad hoc ” o assegurança) per a les activitats descrites en el seu Annex III:

 • Gestores de residus
 • Abocadors i la seva posterior gestió
 • Empreses que facin abocaments
 • Tractament d'aigües
 • Empreses dedicades a la fabricació, utilització, transformació, embotellament, transport o unes altres activitats relacionades amb matèries perilloses
 • Indústries extractives

Per això, aquesta assegurança té com a objectiu protegir les empreses si causen algun dany al medi ambient amb el desenvolupament de la seva activitat.

L'Assegurança de responsabilitat mediambiental inclou serveis com les despeses de defensa o la prestació de fiances en cas que es produís una incidència que causés desperfectes al medi ambient.

Per què contractar l'assegurança de responsabilitat civil per a empreses amb Assegurances Catalana Occident?

Protecció completa

Atenció personalitzada

Adaptat a tu