Assegurança de responsabilitat civil professional

Responsabilitat civil per a empreses

Assegurança Responsabilitat civil professional

La teva professionalitat, ben coberta

En què consisteix l'assegurança Responsabilitat civil professional?

L'assegurança Responsabilitat civil professional ofereix protecció a professionals de la sanitat, l'ensenyament, l'enginyeria, etc. protegint el seu patrimoni en cas de dany material o personal directe, així com els seus perjudicis econòmics, causat a un tercer en el desenvolupament de l'activitat.

Avantatges d'aquesta assegurança

L'assegurança Responsabilitat civil professional té l'objectiu de protegir el patrimoni de la teva activitat professional davant la reclamació de tercers. D'aquesta manera, et garanteix la responsabilitat civil extracontractual que es pugui derivar dels danys personals o materials directes, així com dels seus perjudicis econòmics.

Cobertures flexibles segons l'activitat

L'assegurança Responsabilitat civil professional està dissenyada per garantir protecció als professionals de cinc àrees: sanitat, veterinària, ensenyament, enginyeries i assessorament, mediació o representació.

Totes les cobertures que necessites, en una única assegurança

Hem inclòs totes les cobertures que necessites en una única assegurança perquè puguis desenvolupar la teva activitat amb la tranquil·litat de saber que sempre estaràs protegit.

Protecció completa

Beneficia't de tots els serveis que ofereix la nostra assegurança: defensa penal, reclamació de danys i telèfon d'assistència les 24 hores.

Flexibilitat en el pagament

Podràs fraccionar el pagament de la prima en diversos terminis (semestral, trimestral, etc.). A més, revalorarem anualment el capital perquè les teves cobertures siguin sempre efectives.

Assegurança de responsabilitat civil professional

Cobertures d'aquesta assegurança

Contractant l'assegurança Responsabilitat civil professional, tindràs coberts els danys personals i els perjudicis econòmics causats involuntàriament a tercers amb motiu de la teva activitat professional o durant el seu desenvolupament.  

Preguntes freqüents

Si has contractat aquesta cobertura, podràs sol·licitar-la sempre que la inhabilitació estigui motivada per una sentència penal ferma per fets produïts durant l'acompliment del teu exercici professional. A més, el fet que doni lloc a la sentència haurà d'haver tingut lloc durant la vigència de l'assegurança. 

La nostra assegurança Responsabilitat civil professional ofereix diferents cobertures que s'adapten als grups de risc següents: 

 • Sanitat: facultatius amb titulació superior, especialitats mixtes i amb intervenció quirúrgica o sense, no facultatius amb titulació mitjana, personal no titulat, centres sanitaris i altres activitats relacionades amb la sanitat.  
   
 • Veterinària: professionals amb titulació i centres veterinaris.  
   
 • Ensenyament: docents i centres d'ensenyament.  
   
 • Assessorament, mediació o representació: professionals del dret i altres disciplines. 
   
 • Enginyeries: exercici lliure de la professió depenent de l'empresa privada, pública o de l'Administració i oficines tècniques.

 Es regirà pel règim sancionador actual, que estableix tres tipus de sancions en funció de la seva gravetat: 

 • Sanció lleu: de 900 a 40.000 €
   
 • Sanció greu: de 40.001 a 300.000 €
   
 • Sanció molt greu: Fins a 600.000 € 

Per què contractar l'assegurança Responsabilitat civil professional?

Perquè contractant la nostra assegurança Responsabilitat civil professional gaudiràs de la tranquil·litat necessària per exercir el desenvolupament de la teva activitat sense preocupacions.

Atenció personalitzada

Tant en el moment de la contractació com durant la tramitació de qualsevol sinistre, gaudiràs d'una atenció personalitzada que et guiarà i t'assessorarà sobre la millor opció.

Flexibilitat

Les nostres cobertures s'adapten a les necessitats dels professionals de la sanitat, educació, veterinària, enginyeria i assessorament, medicació o representació.

Protecció completa

A més dels danys causats involuntàriament a tercers durant el desenvolupament de la teva activitat professional, també podràs contractar garanties opcionals, com ara danys a expedients, locals arrendats, béns d'empleats, etc.