Assegurança de responsabilitat civil d'indústries

Responsabilitat civil per a empreses

Assegurança Responsabilitat civil indústries

Defensa la teva activitat

En què consisteix l'assegurança Responsabilitat civil indústries?

L'assegurança Responsabilitat civil indústries et protegeix dels perjudicis econòmics derivats dels danys personals i materials que puguis causar a un tercer en l'exercici de la teva activitat industrial. També inclou defensa penal i reclamacions.

Avantatges d'aquesta assegurança

Àmplia protecció en una única assegurança

El patrimoni de la teva empresa estarà sempre fora de perill davant de reclamacions de tercers amb l'assegurança <b<Responsabilitat civil indústries</b>. La protecció que necessites, en un únic producte

Revaloració de capital

Les cobertures de la teva assegurança seran sempre efectives gràcies a la revaloració del capital que farem amb caràcter anual.

Serveis addicionals

Gaudeix dels serveis addicionals que faran que augmenti l'efectivitat de la teva assegurança: defensa penal, reclamació de danys, telèfon d'assistència les 24 hores, etc.

Directius i alts càrrecs, també protegits

L'assegurança Responsabilitat civil indústries també ofereix protecció als directius i alts càrrecs davant de reclamacions de socis, accionistes, clients, creditors, etc.

Assegurança de responsabilitat civil d'indústries

Cobertures d'aquesta assegurança

Subcontractistes: danys causats a tercers per aquelles persones o empreses a les quals s'ha confiat parcialment o totalment alguna de les feines fetes. 

Béns en dipòsit: danys causats a béns que, per a la seva custòdia o venda, es trobin en poder teu i siguin propietat de tercers. 

Béns manipulats: danys causats a béns que, per a la seva reparació, neteja, revisió o manteniment, es trobin en poder teu i siguin propietat de tercers. 

Locals arrendats: danys causats a immobles arrendats per l'assegurat com a conseqüència dels riscos d'incendi i els definits habitualment com a complementaris. 

Béns empleats: danys causats a béns que siguin propietat del teu personal assalariat. 

Preguntes freqüents

Amb aquesta assegurança queden cobertes les següents situacions:

  • A conseqüència d'un accident laboral, l'assalariat de l'assegurat es causa danys corporals.
  • Un treballador baixant mercaderies danya un vehicle estacionat.
  • Els productes lliurats per l'assegurat als consumidors es troben danyats o en males condicions i causen danys personals
  • Mentre l'assegurat està fent una activitat industrial, causa un incendi a l'edifici del client.

L'assegurança Responsabilitat civil indústries inclou serveis com la defensa penal i la reclamació de danys en tota mena de circumstàncies que puguin afectar l'àmbit de la teva empresa. L'assegurat disposa del pagament de despeses de la defensa jurídica, juntament amb les fiances judicials que se li puguin exigir.