Vida escolar

Assegurances vida

Assegurança Vida estudis per a empreses

Garantim l'educació

En què consisteix l'assegurança Vida estudis?

L'assegurança Vida estudis garanteix la continuïtat dels estudis del menor fent-se càrrec de les seves despeses educatives fins que acabi el cicle formatiu en cas de defunció o invalidesa absoluta d'algun dels seus progenitors o del tutor legal.

Avantatges d'aquesta assegurança

Estudis garantits

L'assegurança Vida estudis garanteix que el menor finalitzi el cicle formatiu iniciat al mateix centre formatiu quan morin els seus pares.

Diverses opcions

Es podrà assegurar un dels progenitors o tots dos. En aquest cas, per al pagament de la prestació n'hi haurà prou que un dels dos pateixi el contratemps.

Participació en beneficis

Si la taxa de sinistralitat és baixa, serà possible que el centre educatiu obtingui una participació dels beneficis que aquesta taxa generi.

Serveis exclusius

Amb l'assegurança Vida estudis es podrà gaudir d'una sèrie de serveis, com ara una segona opinió mèdica, rehabilitació cardíaca, etc.

Assegurança de vida escolar

Què cobreix l'assegurança Vida estudis?

En cas que un dels progenitors mori, aquesta cobertura de l'assegurança estudis es farà càrrec de les despeses educatives del menor fins que finalitzi el cicle formatiu en què es trobi en el moment de la defunció.

Serveis exclusius:

Un complet quadre mèdic especialitzat està al capdavant dels programes de rehabilitació cardíaca de què podràs fer ús en cas d'emergència.

Modalitats

Només s'assegura un progenitor. Pot ser el pare, la mare o el tutor, si n'hi hagués. El pagament de la prestació es faria en cas de contratemps d'aquest.

Preguntes freqüents

Només has de trucar al 900 369 369, o bé fer una videotrucada mitjançant l'app d'Assegurances Catalana Occident. Recorda que aquest servei està disponible les 24 hores, tots els dies de l'any.

Una assegurança escolar és una assegurança que protegeix l'estudiant en cas que pateixi un accident. L'assegurança Vida estudis té com a objectiu cobrir les despeses escolars del menor quan un dels progenitors o tots dos, segons la modalitat contractada, morin o pateixin una invalidesa absoluta.

Perquè aconseguiràs aportar un valor extra als pares dels alumnes actuals, ja que els garantiràs que, en cas que morin, els seus fills podran continuar estudiant sense cap mena de problema.

Per què contractar l'assegurança de vida estudis amb nosaltres?

Ofereim la protecció més completa i permet adaptar les nostres assegurances a les teves necessitats concretes.

Flexibilitat

Dissenya la teva assegurança Vida estudis perquè cobreixi les teves necessitats sense pagar mai de més.

Protecció completa

Quan arribi el moment, estaràs cobert amb la protecció més completa.

Atenció personalitzada

Tindràs l'assessorament especialitzat dels nostres agents en qualsevol moment.