Tot risc construcció i muntatge

Assegurances d'edificació

Assegurança Tot risc construcció i muntatge

La teva maquinària i equipament també

En què consisteix l'assegurança Tot risc construcció i muntatge?

L'assegurança Tot risc de construcció i muntatge protegeix l'execució d'obres d'edificació, civils o infraestructures contra els danys materials que poden patir per causa accidental i imprevista. Els muntatges i les instal·lacions, com ara maquinària, calderes, plantes industrials o instal·lacions elèctriques, també hi estaran incloses.

Avantatges d'aquesta assegurança

Hem dissenyat una assegurança Tot risc construcció i muntatge perquè els plans de desenvolupament de les teves obres no es vegin afectats per imprevistos.

Projectes coberts

Protegeix els teus projectes de construcció dels danys ocasionats per riscos accidentals i imprevistos com incendi, explosió, caiguda de llamp, etc.

Versàtil

Hem dissenyat la nostra assegurança de construcció perquè s'adapti a diferents tipus de construccions, muntatges i maquinàries i els protegeixi.

En un únic producte

Amb l'assegurança Tot risc construcció i muntatge estaran coberts també els danys materials i personals ocasionats a tercers per l'execució de les obres.

Possibilitat d'ampliació

Tenim disponible una àmplia gamma de cobertures complementàries i despeses addicionals que et permetran configurar la pòlissa i obtenir una protecció àmplia i ajustada a les teves necessitats.

Tot risc construcció i muntatge

Cobertures de l'assegurança

 • Per a riscos de construcció: danys i pèrdues materials directes a causa d'incendi, explosió, caiguda del llamp, caiguda d'avions, xoc de vehicles i impactes, defectes en els materials i la mà d'obra (excloent-se sempre les parts viciades de la mateixa), i altres riscos sempre que siguin deguts a una causa accidental i imprevisible no expressament exclosa. 
 • Per a riscos de muntatge: a més dels anteriors, també queden coberts riscos com ara accions mecàniques exteriors, curtcircuits, sobretensions, formació d'arcs voltaics i fenòmens similars, produïts per l'energia elèctrica, forces centrífugues, imperícia, negligència i sabotatge.

Preguntes freqüents

Es pot assegurar pràcticament qualsevol tipus d'obra, muntatge o instal·lació, tant obres noves o reformes:

 • Sector urbà: habitatges, oficines, infraestructures i uns altres edificis (sanitat, centres comercials, hoteleria, etc.)
 • Sector industrial: naus industrials, fàbriques, centrals elèctriques...
 • Infraestructures: carreteres, carrers urbanes, ponts, ports, aeroports, etc.
 • Muntatge/instal·lació: calderes, centrals telefòniques, alarmes, màquines industrials, instal·lacions de condicionament de l'aire, parcs solars, instal·lacions elèctriques...

Poden incloure's opcionalment els següents béns assegurables:

 • Equip i maquinària per a la construcció com ara grues, excavadores, dumpers, grups electrògens, transformadors, trepants, vestidors d'obra, tanca, etc.
 • Propietat existent en els casos de reforma o obres amb preexistències.
 • Efectes personals d'empleats i obrers

La modalitat habitual és una assegurança temporal corresponent al termini d'execució previst per a l'obra assegurada.

Existeix la possibilitat de contractar l'assegurança sota la modalitat de pòlissa oberta i beneficiar-se d'una sèrie de descomptes en funció de les obres que s'incloguin a l'assegurança.

L'assegurança Tot risc construcció i muntatge permet garantir els danys propis soferts a l'obra o muntatge assegurats a causa de pèrdues materials per incendi, explosió, caiguda de llamp, caiguda d'avions, xocs entre vehicles o defectes en els materials i mà d'obra defectuosa.

A això, poden afegir-se una sèrie de garanties complementàries juntament amb les despeses derivades dels sinistres en la pòlissa.

L'assegurança ha de contractar-se abans de l'inici de l'obra o muntatge a fer per poder cobrir la totalitat dels treballs.

Existeix una modalitat habitual que és temporal, per assegurar únicament una obra o muntatge, a més hi ha la possibilitat de contractar l'assegurança sota la modalitat de pòlissa oberta que és anual renovable i comprèn l'assegurança de les diferents obres i/o muntatges que s'hi afegeixin.

L'assegurat es beneficia d'una sèrie de descomptes incrementals sobre les tarifes de la companyia, en funció de les obres que inclogui en l'assegurança seguint el detall següent:

 • Primera obra/muntatge declarat: 0% descompte
 • Segona obra/muntatge declarat: 10% descompte
 • Tercera obra/muntatge declarat: 15% descompte
 • Quarta obra/muntatge declarat: 20% descompte
 • Successives: 25% descompte

Per què contractar l'assegurança Tot risc construcció i muntatge

La nostra assegurança Tot risc construcció i muntatge t'ofereix una sèrie de beneficis que faran que la teva empresa pugui centrar-se en la seva activitat: edificar.

Flexibilitat

Hem dotat aquesta assegurança d'una flexibilitat que permet adaptar-la a tota mena de construccions (edificació, civils o infraestructures), muntatges i instal·lacions.

Informació constant

Des del moment de la contractació i fins a la tramitació de qualsevol sinistre, el nostre equip expert et facilitarà informació de manera regular.

Protecció completa

Construeix sobre segur gràcies a la protecció completa que obtindràs amb les cobertures incloses en la pòlissa. La teva maquinària i equipament també estaran protegits.