Assegurança de responsabilitat civil de comerç, cultura i oci

Assegurança de responsabilitat civil de comerç, cultura i oci

Donem suport a la teva activitat

De què tracta aquesta assegurança?

L'Assegurança de responsabilitat civil de comerços, cultura i oci és la solució perfecta per tenir-ho tot sota control. Estaràs cobert en cas de danys personals a tercers o materials que es produeixin de manera involuntària per l'explotació del teu comerç, instal·lació esportiva, associació, activitats de curta durada o riscos temporals, sense perjudici econòmic per a tu.

Beneficis d'aquesta assegurança

Agrupa totes les cobertures

Tingues-ho tot en una única assegurança.

Revaloració de capital

Es revisa cada any juntament amb les cobertures opcionals.

Pagament fraccionat

Divideix l'import i paga per semestres o trimestres.

Serveis addicionals

Defensa penal, reclamació de danys, defensa de contractes de serveis, i servei telefònic de consultes 24 h, entre d'altres.

Assegurança de responsabilitat civil de comerç, cultura i oci

Cobertures

Danys per aigua: danys i perjudicis que es causin a tercers per vessament accidental i imprevist d'aigua d'instal·lacions del risc assegurat.

Mercaderies en dipòsit: danys a mercaderies que són propietat de tercers que es trobin al teu poder per a la seva custòdia o venda.

Béns manipulats: danys a béns que són de tercers que estiguin sota el teu poder.

Locals arrendats: danys a immobles que hagis llogat per desenvolupar l'activitat assegurada.

Treballs exteriors: danys causats per treballs de col·locació, muntatge, instal·lació, revisió o manteniment, en dependències propietat de tercers.

Si uses a autònoms o subcontractistes, aquesta garantia també cobreix la responsabilitat civil subsidiària que li pogués correspondre, pels danys que els mateixos poguessin ocasionar a tercers perjudicats.

Béns propietat d'empleats: danys causats a béns propietat del teu personal.

Preguntes freqüents

  • La caiguda d'un client a l'establiment per una relliscada en estar el terra mullat, i que causi danys personals.
  • Intoxicació per ingerir aliments en mal estat que ha subministrat o elaborat l'assegurat.
  • Danys personals i materials per la caiguda del rètol lluminós.
  • Si durant l'estada al restaurant, el fill d'un client es causa danys personals mentre juga al parc o jardí.

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Atenció personalitzada

Els nostres mediadors d'assegurances et donaran tota l'atenció que necessitis i comptaràs amb el suport d'Assegurances Catalana Occident.

Informació constant

Protecció completa

A més d'una assegurança de vida, Assegurances Catalana Occident t'ofereix serveis exclusius per completar la teva protecció.