Assegurança de responsabilitat mediambiental

Assegurança de responsabilitat mediambiental

Compromís amb el nostre entorn

De què tracta aquesta assegurança?

Amb l'Assegurança de responsabilitat mediambiental tindràs cobertes les despeses de reparació dels recursos naturals i els danys a tercers per contaminació. Estaràs protegit davant els requisits que marca la legislació* com a empresa o com a particular. * La nova llei 26/2007 de responsabilitat mediambiental implanta un nou tipus de responsabilitat administrativa denominada responsabilitat mediambiental per contaminació

Beneficis d'aquesta assegurança

T'adaptes a la llei

Compliràs amb les obligacions que estableix el marc legal referent a aquesta matèria

Cobertures optatives

Al costat de la bàsica, en tens unes altres que pots escollir.

Despeses de defensa cobertes

Per als procediments jurídics que s'hagin d'iniciar.

Assegurança de responsabilitat mediambiental

Cobertures

És la contractació bàsica d'aquesta assegurança i pot emplenar-se amb les següents cobertures:

 • Descontaminació del propi sòl.
 • Dany mediambiental i amenaça imminent de dany mediambiental, que siguin directament atribuïbles a l'activitat assegurada i que es produeixin de forma accidental i aleatòria.
 • Costos de prevenció, disminució i reparació per prevenir una amenaça imminent de dany mediambiental.
 • El cost de les mesures de reparació complementària i compensatòria que siguin necessàries.

Preguntes freqüents

Qualsevol persona (física o jurídica) està obligada a reparar un dany mediambiental causat, per això és aconsellable la contractació d'aquesta assegurança. Com exemple, detallem situacions reals:

 • Abocament accidental d'aigües residuals al curs d'un rierol.
 • Danys per contaminació a explotacions de tercers pròximes al risc assegurat (explotacions agrícoles, indústries, poblacions...).
 • Per una fuga accidental en un vehicle de transport de substàncies contaminants, incloent les despeses de neteja de l'abocament a la calçada.
 • Fuga de gasoil en dipòsit d'una comunitat de propietaris que ocasiona danys a confrontants i al nivell freàtic.

Sí, segons la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental és obligatòria la contractació d'una garantia de responsabilitat mediambiental (aval, constitució de fons “ad hoc ” o assegurança) per a les activitats descrites en el seu Annex III:

 • Gestores de residus
 • Abocadors i la seva posterior gestió
 • Empreses que facin abocaments
 • Tractament d'aigües
 • Empreses dedicades a la fabricació, utilització, transformació, embotellament, transport o unes altres activitats relacionades amb matèries perilloses
 • Indústries extractives

Per això, aquesta assegurança té com a objectiu protegir les empreses si causen algun dany al medi ambient amb el desenvolupament de la seva activitat.

L'Assegurança de responsabilitat mediambiental inclou serveis com les despeses de defensa o la prestació de fiances en cas que es produís una incidència que causés desperfectes al medi ambient.

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Adaptabilitat

Atenció personalitzada

Els nostres mediadors d'assegurances et donaran tota l'atenció que necessitis i comptaràs amb el suport d'Assegurances Catalana Occident.

Personalitzat