PPA

PPA creixent

Complementa la teva jubilació

De què tracta aquesta assegurança?

Amb l'Assegurança pla de previsió assegurat creixent disposaràs de més diners quan et jubilis i obtindràs avantatges fiscals molts interessants mentre realitzis aportacions.

Beneficis d'aquesta assegurança

Flexibilitat

Pots triar amb total llibertat la quantitat que vols estalviar durant un any. Aquesta decisió es pot prendre de manera regular o puntual.

Avantatges fiscals

Podràs obtenir reduccions interessants de la base imposable de l'IRPF.

Liquiditat

En cas de malaltia greu o atur de llarga durada, podràs recuperar els teus diners, incloses les aportacions que tinguin més de 10 anys d'antiguitat.

PPA
1 /6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de més risc.

Alertes sobre liquiditat

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Rendibilitat

Els teus diners aniran creixent cada dia gràcies a la rendibilitat garantida i, a més, comptaràs amb una rendibilitat addicional que s'anirà abonant gràcies a la teva permanència. 

Màxima flexibilitat

Tu dissenyes el teu propi pla de jubilació. En qualsevol moment podràs augmentar o reduir les primes, modificar-ne la freqüència de pagament o traspassar el teu pla des d'una altra entitat, sense cap cost.  

Preguntes freqüents

 • Persones a punt d'arribar a l'edat de jubilació.
 • Persones que volen reduir la seva carga fiscal.
   
 • En el moment de la jubilació
 • En cas d'incapacitat permanent
 • En cas de dependència greu o gran dependència
 • En cas de defunció de la persona assegurada, seran els beneficiaris els qui tindran dret a cobrar el valor garantit mé sun capital addicional per defunció. 
 • Atur de llarga durada
 • Malaltia greu
 • Liquiditat: també pots disposar del valor acumulat corresponent a primes que tinguin una antiguitat superior als 10 anys. 

L'Universal pla de previsió assegurat presenta avantatges fiscals atractius*, d'acord amb la legislació vigent, durant el pagament dels imports. Els pagaments redueixen la base imposable de l'IRPF com s'explica a continuació:

 • Les quantitats aportades redueixen la base imposable fins a arribar a un límit del 30% de la suma dels rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques que s'han percebut individualment. Màxim de 8.000 €

  S'estableix un únic límit al conjunt d'aportacions al sistema de previsió social (Pla de pensions, Pla de previsió assegurat, Previsió social empresarial i assegurances de dependència).
   
 • Les aportacions que es realitzin a aquesta assegurança a favor del cònjuge poden arribar a un màxim de 2.500 €. En aquest cas, és imprescindible que el cònjuge obtingui rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques per un import inferior als 8.000 € anuals.

 

* No es consideren les especialitats que es preveuen al País Basc i a Navarra

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Atenció personalitzada

Els nostres mediadors d'assegurances et donaran tota l'atenció que necessitis i comptaràs amb el suport d'Assegurances Catalana Occident.

Els millors professionals

Assegurances Catalana Occident compta amb un gran equip de professionals, formats i especialitzats en la matèria, que et guiaran en tot moment.

Personalitzat