Universal estalvi futur

Estalvi creixent

Dissenya el teu pla de futur

De què tracta aquesta assegurança?

Amb l'Assegurança estalvi creixent aniràs generant un capital d'estalvi, amb el qual podràs aconseguir tots els teus projectes.

Beneficis d'aquesta assegurança

Totalment flexible

Ets tu qui decideix si vols augmentar o reduir la prima regular o aportar pagaments extraordinaris, sense limitació de prima.

Liquiditat

Podràs disposar dels diners a partir del primer any i sense penalització.

Garanties complementàries

Testament online, Segona opinió mèdica (malalties greus), Rehabilitació cardíaca i Atenció mèdica telefònica les 24 hores.

Avantatges fiscals

Fins que no es disposa dels rendiments obtinguts, no es tributen.

Capital addicional

En cas de defunció de la persona assegurada, d'invalidesa permanent y absoluta o bé en cas de malaltia greu.

Universal estalvi i inversió futur
1 /6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de més risc.

Rendibilitat

Els teus diners aniran creixent cada dia gràcies a la rendibilitat garantida i, a més, comptaràs amb una rendibilitat addicional que s'anirà abonant gràcies a la teva permanència. 

Fiscalitat

L'Assegurança estalvi creixent tributa quan es percep la prestació amb la qualificació de rendiment del capital mobiliari i està subjecte a una retenció del 19% quan el prenedor i el beneficiari són la mateixa persona.

En cas de defunció de la persona assegurada, les prestacions que rebrà el beneficiari tributen per l'impost sobre successions i donacions; alhora, el beneficiari podrà gaudir d'importants deduccions en funció del grau de parentiu amb el prenedor.

Preguntes freqüents

Joves: Disposa de més diners per invertir en el futur dels teus fills i néts.

Famílies: Aquesta assegurança és la millor manera d'estalviar i obtenir un capital per afrontar circumstàncies imprevistes, tenir un patrimoni familiar o finançar projectes a mitjà i llarg termini.

Jubilació: Perquè quan arribi el moment de la jubilació, puguis mantenir el mateix nivell de vida i gaudir de l'estil de vida que desitgis.  

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Atenció personalitzada

Els nostres mediadors d'assegurances et donaran tota l'atenció que necessitis i comptaràs amb el suport d'Assegurances Catalana Occident.

Els millors professionals

Assegurances Catalana Occident compta amb un gran equip de professionals, formats i especialitzats en la matèria, que et guiaran en tot moment.

Personalitzat