Compte client

Compte client

Estalvia agrupant les teves assegurances

De què tracta aquesta assegurança?

El Compte client és un producte d'estalvi garantit exclusiu per a clients que et permet obtenir una alta rendibilitat dels estalvis des del primer dia. A més, podràs agrupar tots els productes contractats en un de sol amb interessants avantatges econòmics.

Beneficis d'aquesta assegurança

Et regalem la primera mensualitat de les pòlisses que agrupis

Rendibilitat assegurada

A partir del primer euro i, a més, com més assegurances agrupis, més rendibilitat obtindràs.

Primes suplementàries

Amb possibilitat d'aportar quantitats extraordinàries.

Liquiditat

A partir del tercer mes de vigència.

Totes les teves assegurances en una

Podràs agrupar diferents assegurances teves i del teu cònjuge o parella de fet.

Màxima comoditat

Només hauràs d'abonar un únic rebut.

Compte client
1 /6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de més risc.

Alertes sobre liquiditat

El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.

Fiscalitat

Els rendiments de les assegurances de vida tributen com a rendiment del capital mobiliari i tenen una retenció del 19% quan es rescaten els valors garantits.

En cas de defunció de l'assegurat, les prestacions que es paguen al beneficiari tributen per l'impost de successions i donacions. L'import a percebre variarà en funció del grau de parentesc que existeixi entre el prenedor de l'assegurança i el beneficiari

Rendibilitat

Rendibilitat del 0,8 % (*) anual que pot incrementar-se en:

0,20% anual si agrupes 2 pòlisses o més

(*) Taxa vigent a 01.11.2018 per a nova contractació.

Aquesta extrarendibilitat s'aplicarà fins a un màxim de 50.000 € de valor garantit.

Preguntes freqüents

Pots agrupar les assegurances de Cotxe, Salut, Família llar, Decessos, Vida protecció, Protecció jurídica familiar, Embarcacions, Responsabilitat privada i immobles, i Accidents individual.

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Adaptabilitat

Econòmic

Els millors professionals

Assegurances Catalana Occident compta amb un gran equip de professionals, formats i especialitzats en la matèria, que et guiaran en tot moment.