Catalana Occident borsa mundial, FI

Catalana Occidente Bolsa Mundial, FI

Diversifica les teves inversions

De què tracta aquest fons?

Catalana Occidente Bolsa Mundial, FI és un fons de fons de renda variable internacional. El seu objectiu és batre l'índex MSCI All Countries World* denominat en euros. Amb caràcter general el fons estarà invertit un mínim del 75% en valors de renda variable i la inversió en moneda no euro serà com a mínim d'un 30%.

* L'índex MSCI All Countries World (en €) és un índex confeccionat per Morgan Stanley compost per les companyies de més capitalització en els mercats: Nord-americans: 43%, europeus: 19%, asiàtics: 11% i emergents: 27%. (percentatges orientatius a data 30/09/2018).

Avantatges d'aquest fons

Vocació internacional

El disseny replica el comportament de les borses internacionals.

Diversificació

Inverteix en les empreses de capitalització més gran dels mercats internacionals.

Llarg termini

Per invertir a borses internacionals a llarg termini i amb proporcions estables.

Bolsa mundial

Informació pràctica

  • Subscripció des de 600 euros.
  • Aportacions extraordinàries des de 300 euros.
  • Repartiment de rendes en què el partícip tria la quota i el període.
  • Reemborsaments totals o parcials sense penalització i amb liquiditat immediata.
  • Traspassos entre fons de la mateixa companyia o a una altra sense penalització fiscal.
  • Repartiment de rendes

Com? Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.

Quan? Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment; amb un import mínim de 100 per cobrament i total flexibilitat per modificar la renda, suspendre-la o contractar-la de nou.

Per què? Complementa els teus ingressos, rendibilitza els estalvis i aprofita la millor fiscalitat.

Qui? Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.

D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.

I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).

MiFID

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals

Informació de rendibilitat

La generació de riquesa en moltes àrees del planeta (expressada en creixement del PIB) tendeix a ser traslladada al valor de les empreses que cotitzen en les seves borses, i així és com el nostre fons acull el comportament de l'evolució de les diferents borses en unes proporcions estables. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Rendibilitat

Dades3r trimestre 20183r trimestre 2017
Patrimoni16.207.504,4114.239.278,11
Nre. participacions1.246.553,471.175.310,39
Nre. partícips995976
Inversió mínima inicial (euros)600600

Comportament del fons

Dades generals (Patrimoni/VL)Patrimoni fi de període (milers d'euros) Valor liquidatiu fi de període
Període de l'informe16.20813,0019
201715.25512,5624
201613.46711,6072
201513.26210,9821

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar)Rendibilitat
Acumulat any actual3,5
Últim trimestre2,59
Trimestre 12,51
Trimestre 2-1,58
Trimestre 33,69
20178,23
20165,69
20155,13

Comportament del fons

Despeses (% / patrimoni mitjà)Ràtio total de despeses (iv)
Acumulat any actual2,12
Últim trimestre0,7
Trimestre 10,71
Trimestre 20,71
Trimestre 30,72
20172,86
20162,85
20152,69

Comportament del fons

Rendibilitats extremes (i)Rendibilitat mínima (% / data)Rendibilitat màxima (% / data)
Trimestre actual-1,07 / 05-09-20180,93 / 09-07-2018
Últim any-2,01 / 05-02-20181,43 / 05-04-2018
Últims 3 anys-5,65 / 24-08-20152,91 / 27-08-2015

Comissions aplicades

Comissions aplicades en el període, sobre el patrimoni mitjà % Base de càlcul
Comissió anual de gestió2,00Patrimoni a valor efectiu
Comissió anual de dipositari0,075Patrimoni a valor efectiu
Borsa mundial

Valor liquidatiu

Evolució del valor liquidatiu darrers 7 anys

Avantatges fiscals sobre els fons d'inversió

La venda de participacions en fons d'inversió rep el tractament fiscal de guany o pèrdua patrimonial i es tributa per l'IRPF a la part corresponent a l'estalvi. Per calcular el guany o pèrdua patrimonial, es resta el valor d'adquisició o compra al valor de venda o transmissió.

La transmissió de participacions es realitza mitjançant el mètode FIFO, segons el qual les primeres transmissions corresponen a les que el client adquireix en primer lloc. Les transmissions estan sotmeses a una retenció del 19% sobre les plusvàlues generades.

Els guanys patrimonials es poden compensar amb pèrdues que es declarin com a vendes de participacions d'altres fons d'inversió, accions o bens immobles. Si el resultat és positiu, s'inclourà a la base de l'estalvi i tributarà al tipus que correspongui.

Perfil inversor

La inversió en renda variable es veu afectada per la volatilitat dels mercats en què inverteix, per la qual cosa representa un alt risc de mercat. A més, invertir en actius denominats en divises diferents de l'euro comporta un risc addicional per les fluctuacions dels tipus de canvi.

Borsa mundial

Percentatge respecte al patrimoni total

Distribució de les inversions financeres, al tancament del període (30/09/2018)

Volatilitat

Índex aplicat: SHARPE. La ràtio de Sharpe s'utilitza per mostrar fins a quin punt el retorn d'una inversió compensa l'inversor per l'assumpció de risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més gran sigui la Sharpe ratio, millor relació rendiment/volatilitat.

Ràtio Sharpe

.Sharpe
CO Bolsa Mundial, FI1,00
MSCI all countries eur1,12

Repartiment de rendes

Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.

Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i amb flexibilitat total per modificar-la, suspendre-la o tornar-la a contractar.

  • Complementa els teus ingressos
  • Rendibilitza els teus estalvis
  • Aprofita la millor fiscalitat

Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.

D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.

I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).