Rendes

Rendes

Complementa els teus ingressos

De què tracta aquesta assegurança?

Amb l'Assegurança de rendes comptaràs amb un capital extra al mes tota la vida o durant un període determinat per millorar la teva prestació social i guanyar en qualitat de vida.

Beneficis d'aquesta assegurança

Gaudeix de la teva renda mensual

Mitjançant un únic pagament de quota en el moment de la contractació podràs percebre una renda mensual de forma temporal o vitalícia.

Complement perfecte

Disposaràs d'un diners extres a la teva nòmina o pensió cada mes.

Beneficiaris

Pots decidir qui es pot beneficiar de la renda.

Avantatges fiscals

Amb l'Assegurança de rendes obtindràs beneficis fiscals d'acord amb la legislació vigent.

Rendes

Modalitats

Renda que es paga mensualment mentre visqui l'assegurat.

Fiscalitat

Les rendes vitalícies es qualifiquen com a rendiment del capital mobiliari en l'Impost de la Renda de les Persones Físiques, amb retenció a l'origen i amb dret a exempció fiscal entre un 60% i un 92%, depenent de l'edat de la persona en el moment de contractar l'assegurança.

Les rendes temporals també tenen la mateixa consideració fiscal i se'n pot obtenir una exempció fiscal que pot arribar al 88%, depenent de la durada de l'assegurança.

Les prestacions que es paguen al beneficiari quan mori l'assegurat tributen per l'Impost de Successions i Donacions. La quantia pot disminuir en funció de la relació de parentesc entre el prenedor i el beneficiari.

Preguntes freqüents

Gent gran: Permet complementar la pensió per jubilació i mantenir així el nivell de vida.

Perceptors d'indemnitzacions per prejubilació o cessament de l'activitat laboral: Comptaràs amb uns ingressos fixos fins que puguis accedir a la jubilació.

Beneficiaris d'altres assegurances de Vida o Accidents: Tindràs garantit de manera immediata el cobrament mensual d'una renda vitalícia.

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Adaptabilitat

Atenció personalitzada

Els nostres mediadors d'assegurances et donaran tota l'atenció que necessitis i comptaràs amb el suport d'Assegurances Catalana Occident.

Econòmic