Coneix-nos

Informació corporativa

Informes i documents

Informe sobre la situació financera i de solvència

(SFCR - Solvency and Financial Condition Report)

L'Entitat presenta a continuació l'informe sobre la seva situació financera i de solvència (SFCR per les sigles en anglès). L'informe està preparat d'acord amb el marc legal de Solvència II, definit a través de la llei 20/2015 del 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, articles 80 a 82.

Comissió d'Auditoria

L'Entitat ofereix informació relativa a la Comissió d'Auditoria de la Societat.

Procés de control i governança

Aquest informe s'ha elaborat de conformitat amb l'opció essencial dels Estàndards GRI. Tenint en compte aquests criteris, el document presenta els assumptes que reflecteixen els impactes econòmics, ambientals i socials significatius.

Política de conflicte d'interessos aplicable a la distribució de productes d'inversió basats en assegurances (IBIP)

Informació relativa a la Política de conflicte d'interessos aplicable a la distribució de productes d'inversió establerts en les assegurances (IBIPs) de l'Entitat.