Assegurança de centres d'ensenyament

Assegurança de centres d'ensenyament

Excel·lent en atenció

De què tracta aquesta assegurança?

La flexibilitat de l'Assegurança de centres d'ensenyament per a acadèmies d'estudi i centre d'ensenyament reglat permet adaptar-la a les necessitats concretes. Inclou servei tècnic de reparacions sota determinats supòsits i es completa amb una compensació econòmica diària en cas de parada de l'activitat.

Beneficis d'aquesta assegurança

Protecció jurídica

Dos nivells a triar: bàsica o completa.

Revaloració anual

Tant de capitals com de garanties.

Equip d'advocats per telèfon

Podràs consultar qualsevol tema que et preocupi en prevenció de possibles litigis.

Assistència 24 hores

Sempre atès.

Completament adaptable

D'acord amb les necessitats reals.

Personal de seguretat

En cas que el teu negoci quedi desprotegit per un imprevist.

Assegurança de centres d'ensenyament

Cobertures

 • Equips ofimàtics.
 • Béns propietat dels docents.
 • Llibres propietat de l'AMPA.
 • Pèrdues ocasionades per parar l'activitat.
 • Robatori i espoliació de mobiliari, equips i també d'objectes amb un valor especial decoratiu o artístic.
 • Danys en aparells i instal·lacions elèctriques.

Preguntes freqüents

La revaloració de l'Assegurança de centres d'ensenyament et permet obtenir beneficis derivats de l'actualització de la suma assegurada del continent i el contingut. Això té com a objectiu evitar el desfasament dels capitals de la pòlissa.

Per fer qualsevol consulta jurídica per a la prevenció de possibles litigis pots fer una simple trucada per resoldre tots els teus dubtes.

El constitueix el propi edifici o local que alberga el centre i, si n'hi hagués, el seu recinte escolar. Inclou:

 • Els elements estructurals (fonaments, parets, sostres, llunes, tendals, persianes, recobriment de terrasses, patis, annexos, aparcaments d'ús privat, escales, etc.).
 • Les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, climatització, detecció d'incendi i robatori, caixes fortes encastades, parallamps, ascensors, muntacàrregues, etc.
 • Els revestiments de parets, terres o sostres com el granit, moquetes, parquet, armaris de paret en obra, els rètols, anuncis, etc.
 • Les servituds exteriors: fanals, murs, tanques, reixes, etc.
 • Arbres i jardins i instal·lacions esportives privades.
 • També inclou la part proporcional que et correspongui com a copropietari en els elements comuns de l'edifici on s'ubica el local.

El contingut comprèn el conjunt de béns propietat del teu centre propietat del centre assegurat situats en el seu interior i inclou els següents elements:

 • El mobiliari i aixovar professional.
 • La maquinària, equips ofimàtics i electrònics, projectors i instal·lacions no fixes.
 • Els objectes de decoració.

El Servei d'assistència informàtica d'Assegurances Catalana Occident és una protecció més del teu negoci:

 • Per resoldre els dubtes sobre el teu ordinador, PC/MAC, i les eines informàtiques.
 • Per assessorar-te en la compra d'equip o per assessorar-te en la millora tecnològica.
 • Per fer còpies de seguretat dels teus arxius.
 • Per sol·licitar una revisió anual (ITV) del teu equip.
 • Per accedir a la informació guardada en un dispositiu malmès.
 • Per localitzar el teu telèfon si te'l roben o el perds.

Pots accedir en línia al Servei d'assistència informàtica o telefònicament al 902 206 208..

L'horari d'atenció d'ambdós casos és de 24 hores al dia, els 365 dies de l'any.

Trucant al telèfon 902 206 208 (les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any)

Per sol·licitar el Servei d'assistència per a centres d'ensenyament pots trucar al telèfon 902 206 208 (durant les 24 hores i els 365 dies de l'any).

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Assistència informàtica en línia

Servei de reparació 24 hores

Serveis exclusius