Agent
  • Agent
  • Barcelona

VALLES-PALLAS ASSOCIATS, S.L.

Plans de pensions

Els teus traspassos tenen premi!

De l'1 d'octubre al 31 de desembre del 2021, obtén el teu regal pels teus traspassos als nostres plans de pensions i/o al pla de previsió assegurat (PPA). 

Emplena el formulari i sol·licita'n informació sense compromís!

 

 

plans de traspassos
Espatlla ibèrica i aspiradora
Robot Taurus i tauleta tàctil

Bases de la campanya

L'edat límit dels clients per beneficiar-se de la promoció ha de ser de com a màxim 64 anys.

Els traspassos han de ser d'un import igual o superior a 5.000€.

La data vinculant és la de la sol·licitud del traspàs i no pas la de l'ingrés en el producte.

Els traspassos interns entre plans del Grup Catalana Occident estan exclosos de la campanya.

La campanya s'aplica als plans següents: GCO Pensions mixt fix, GCO Pensions mixt variable,
GCO Pensions renda variable, GCO Pensions col·lectiu, Pla de previsió assegurat (PPA), GCO Previsió renda variable, GCO Previsió mixt fix i GCO Previsió mixt variable.

En compliment amb la legislació vigent, tots aquests regals estan subjectes a la retenció fiscal corresponent.

El valor d'aquests regals* és entre 5.000€ i 24.999€ = regal valorat en 150€.
A partir de 25.000€ = regal valorat en 300€.

*Cada client pot optar per un únic regal segons l'import de la suma de traspassos fets, excepte en el tram 3, que pot optar per dos regals.

 

El partícip es compromet a mantenir els traspassos per un període mínim de tres anys. En cas que se sol·liciti un traspàs total o parcial, o bé una prestació, cal fer la devolució de l'import de l'obsequi, inclosa la retenció per IRPF que se li hagi practicat en el seu moment.

Consulta les bases i les condicions de contractació. 


 

GCO Gestora de Pensiones, EGFP, S.A. (entitat gestora).

 Assegurances Catalana Occident, SA d'Assegurances i Reassegurances (entitat comercialitzadora i asseguradora).

BBVA, SA (entitat dipositària).