Patrimoni or premium

Vida capital

Rendibilitat assegurada

De què tracta aquesta assegurança?

Amb Vida capital els teus estalvis rendiran sempre a mitjà termini i gaudiràs alhora de tots els avantatges d'una assegurança de vida. Decideix la quantitat que vols aportar i obtén una liquiditat excel·lent.

Beneficis d'aquesta assegurança

Inversió de creixement continu

La quantitat que inverteixis tindrà sempre una rendibilitat garantida que es revisa contínuament.

Primes suplementàries

Amb possibilitat d'aportar quantitats extraordinàries.

Flexibilitat total

Ets tu qui decideix la quantitat que vols aportar, a partir dels 3.000 euros.

Liquiditat absoluta

Pots sol·licitar el rescat a partir del tercer mes.

Rendibilitat garantida

Fixa el primer any i s'actualitza posteriorment cada tres mesos.

Patrimoni or premium
1 /6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de més risc.

Alertes sobre liquiditat

El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.

Fiscalitat

Els rendiments del Vida capital tributen com a rendiment del capital mobiliari. A més, s'aplica una retenció del 19% quan es rescaten els valors garantits. Si la persona assegurada mor, les prestacions que rep el beneficiari tributen per l'impost sobre successions i donacions. Els impostos poden disminuir en funció de la relació de parentiu entre prenedor i beneficiari.  

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Atenció personalitzada

Els millors professionals

Personalitzat