Compte client

Compte client

Estalvia agrupant les teves assegurances

De què tracta aquesta assegurança?

El Compte client és un producte d'estalvi-inversió exclusiu per a clients que et permet obtenir una alta rendibilitat dels estalvis des del primer dia. A més, podràs agrupar tots els productes contractats en un de sol amb interessants avantatges econòmics.

Beneficis d'aquesta assegurança

Rendibilitat assegurada

A partir del primer euro i, a més, com més assegurances agrupis, més rendibilitat obtindràs.

Primes suplementàries

Amb possibilitat d'aportar quantitats extraordinàries.

Liquiditat

A partir del tercer mes de vigència.

Totes les teves assegurances en una

Podràs agrupar diferents assegurances teves i del teu cònjuge o parella de fet.

Màxima comoditat

Només hauràs d'abonar un únic rebut.

Avantatges econòmics

Si reuneixes tots els productes, la quota total quedarà reduïda.

Compte client
1 /6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de més risc.

Alertes sobre liquiditat

El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.

Fiscalitat

Els rendiments de les assegurances de vida tributen com a rendiment del capital mobiliari i tenen una retenció del 20% quan es rescaten els valors garantits.

En cas de defunció de l'assegurat, les prestacions que es paguen al beneficiari tributen per l'impost de successions i donacions. L'import a percebre variarà en funció del grau de parentesc que existeixi entre el prenedor de l'assegurança i el beneficiari

Rendibilitat

Rendibilitat de l'1% (*) anual que pot incrementar-se en:

0,20% anual si agrupes 2 pòlisses

 0,25% anual si agrupes 3 pòlisses

 0,35% anual si agrupes 4 pòlisses

 0,45% anual si agrupes més de 4 pòlisses

(*) Taxa vigent a 01.07.2017 per a nova contractació
Aquesta extrarendibilitat s'aplicarà fins a un màxim de 50.000 € de valor garantit.

Preguntes freqüents

Pots agrupar les assegurances de Cotxe, Salut, Família llar, Decessos, Vida protecció, Protecció jurídica familiar, Embarcacions, Responsabilitat privada i immobles, i Accidents individual.

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Adaptabilitat

Econòmic

Els millors professionals