Pack integral responsabilitat civil

Pack integral responsabilitat civil

Els teus interessos fora de perill

De què tracta aquesta assegurança?

Amb el Pack integral responsabilitat civil estaràs cobert davant els incidents que puguin afectar els teus interessos i patrimoni tant en l'àmbit privat com professional i davant els danys personals o materials que es puguin ocasionar de manera involuntària. Tot això, amb serveis afegits.

Beneficis d'aquesta assegurança

Assessorament extrajudicial

Podràs sol·licitar-lo si has d'iniciar un procediment legal.

Servei telefònic de consultes

Per a qualsevol qüestió jurídica i personal que afecti la teva vida particular i professional.

Facilitats de pagament

Pots fraccionar el pagament en diversos rebuts.

Contractes laborals

Tens a la teva disposició un servei per a qüestions de contractació.

Pack integral responsabilitat civil

Cobertures

Es reclamen els danys d'origen no contractual que hagis pogut patir tant tu com les coses mobles de la teva propietat i que estiguin ocasionats per imprudència o dolosament.
 

Modalitats

Responsabilitat civil familiar

 • Inclusió de dos gossos.
 • Inclusió d'armes de foc.
 • Inclusió d'habitatge secundari.
 • Inclusió de RC danys derivats per aigua.

Defensa

 • Penal.
 • Davant reclamacions del servei domèstic.
 • Davant reclamacions per declaració d'impostos.

Reclamació

 • Per danys a l'assegurat i als seus béns mobles.
 • Per fets relatius a l'habitatge.
 • Per incompliment de contractes d'arrendament de serveis.
 • Per no complir les normes contractuals en el seu treball.
 • Per incompliment de compravenda de coses mobles.

Assessorament

 • Extrajudicial.
 • Jurídic telefònic.

Preguntes freqüents

El Pack integral responsabilitat civil t'ofereix les següents garanties:

 • Abonament als perjudicats o als seus drethavents de les indemnitzacions a què donés lloc la teva responsabilitat civil.
 • Les taxes, drets i costes judicials que es derivin de tramitar els procediments coberts.
 • Els honoraris i despeses de l'advocat.
 • Els drets i bestretes del procurador.
 • Les despeses notarials i d'atorgament de poders per a plets. També les actes, requeriments i altres actes necessaris per a la defensa dels teus interessos.
 • Els honoraris i despeses de pèrits.
 • La constitució de fiances, tant en processos penals com civils.

Una assegurança de responsabilitat civil com el nostre Pack integral ofereix protecció, en l'àmbit de la seva vida privada, activitat comercial, industrial i professional. Aporta la tranquil·litat necessària davant tercers pels danys personals i materials, causats de manera involuntària, així com els esdeveniments imprevistos que poden afectar el seu patrimoni o modificar la seva situació jurídica, en l'àmbit de la seva vida privada i professional. 

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Atenció personalitzada

Els nostres mediadors d'assegurances et donaran tota l'atenció que necessitis i comptaràs amb el suport d'Assegurances Catalana Occident.

Informació constant

Protecció completa

A més d'una assegurança de vida, Assegurances Catalana Occident t'ofereix serveis exclusius per completar la teva protecció.