La teva llar

Servei d’alertes meteorològiques

Gratuït amb la teva Assegurança de família-llar

La protecció de la teva llar

Què ofereix aquest servei gratuït?

Aquest servei t’avisarà i informarà quan hi hagi la previsió d’esdeveniments de pluja i/o vent important (alerta taronja) o extrem (alerta roja), a la localitat on tens assegurat el teu habitatge principal.

Com funciona el servei?

En cas d’avís, t’enviarem un correu electrònic que inclourà els detall de l’alerta meteorològica:

  • Tipus de fenomen previst
  • Nivell d’alerta
  • Percentatge de probabilitat que es produeixi
  • Dates d’inici i final del fenomen 

Les dades que s’utilitzen per establir les prediccions meteorològiques s’obtenen a partir de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

A la comunicació també s’hi inclou les principals recomanacions que, habitualment, Protecció Civil trasllada als ciutadans i ciutadanes davant d’aquests fenòmens. D’aquesta manera, amb tota la informació i en mesura del possible, podràs reduir els riscos i evitar el perill. 

A més, rebràs un accés directe des d’on podràs seguir l’evolució de les prediccions meteorològiques.

En aquells casos tipificats amb nivell d’alerta roja, també et farem arribar l’avís en qüestió a través d’un SMS.

Com puc beneficiar-me del servei?

Per poder disposar del Servei d’alertes meteorològiques és necessari tenir contractada l’Assegurança de família-llar del teu habitatge principal amb Assegurances Catalana Occident.